Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Velkommen til ny hjemmeside for Nesodden kommune

Klikk for stort bilde Istockphoto 11. november lanserte Nesodden kommune ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden er universelt utformet slik at alle skal kunne lese dem, også hvis man har en funksjonsnedsettelse.

Høytlesning av sidene fortsetter som før, men den enkelte side skal også være utformet slik at man lett kan finne frem, for eksempel med en leselist med blindeskrift. Du skal også kunne manøvrere uten å bruke mus. 

Vi har ennå noen tekniske problemer som vi jobber med.

Klikk for stort bilde

Responsiv design

Nettsidene kan nå leses uavhengig av hva slags skjerm du bruker. Vi ser at stadig flere av våre lesere bruker mobiltelefon eller nettbrett, og sidene tilpasses automatisk til disse.

 

31 portaler blir til én

Nesodden kommunes nettsted er svært omfattende. Tidligere hadde vi én hovedportal og 31 underportaler. Disse slås nå sammen til én. Det vil si at skoler og barnehager også vil finnes i hovedportalen, og dermed få universell utforming og responsiv design. Vi har forsøkt å få lik grunnmeny, og håper det vil gjøre det enklere å finne frem for foreldre som har barn flere steder. Likevel vil alle virksomhetene kunne fremheve sine egne satsingsområder.

 

Meny

Tjenestemenyen er lagt på topp, slik at den alltid er tilgjengelig innover på sidene. I tillegg har vi laget en venstremeny som mange har behov for. Ledige stillinger er godt synlig, med egen knapp. På høyre side har vi opprettholdt nyheter, aktuell informasjon og høringer. Nederst ligger kontaktinformasjon og noen ekstra snarveier.

 

Hva skjer – lag og foreninger

Den nye portalen har en ny kalender som blir tilgjengelig fra flere steder. Lag og foreninger kan registrere seg og selv legge inn sine aktiviteter i kalenderen. Vi håper denne kalenderen vil bli flittig brukt, og oppmuntrer alle lag og foreninger til å ta den i bruk. Kontakt oss hvis du er ny kontaktperson, slik at registeret blir riktig!

 

Hvorfor så lang tid?

Over 1000 menypunkter med underliggende sider, filer og bilder skulle gjennomgås og omstruktureres. Arbeidet med ny nettportal måtte pågå samtidig som den nåværende nettsiden skulle vedlikeholdes. Kommunen har et stort redaktørkorps (det vil si fagpersoner med jobber som for eksempel virksomhetsleder, styrer, ingeniør eller annet), med ansvar for sine egne områder. Disse har jobbet i lang tid med workshops, diskusjoner og individuell gjennomgang.

 

Planer fremover

Publisering av nettsider er en kontinuerlig prosess. Denne utgaven er fremdeles under arbeid, og en del er ikke med fra den gamle nettsiden, men vi håper den er ferdig nok til at den kan brukes av våre innbyggere og andre. Vi jobber videre med utvikling og forbedring av nettsiden, og vil komme med flere digitale tjenester og flere digitale skjemaer neste år. Nye tjenester blir spesielt å finne under fanen "selvbetjening". Målet er at kommunen skal være så tilgjengelig og brukervennlig som mulig, og at borgerne skal kunne utføre det de ønsker på nett hele døgnet, alle dager.

 

Vi ønsker tilbakemelding!

For å gjøre portalen tilgjengelig, brukervennlig og ikke minst nyttig, trenger vi tilbakemelding fra våre brukere. Derfor finner du en knapp hvor du kan melde fra hvis du ikke finner det du trenger, og om hvordan du ønsker informasjon og kommunikasjon med kommunen.

 

Send oss en tilbakemelding