Velkommen til foreldrekurs TIBIR/PMTO

Nesodden kommune Kurset er for familier med barn som går i 1.-3. klasse hvor barnet er i risiko for eller har utviklet vansker i samspill med andre. Eksempler på situasjoner som kan være krevende er rutinesituasjoner, henting og levering på skole/SFO, søskenkrangling, familieaktiviteter på fritiden, familieselskap osv. Kurset bli gjennomført i gruppe med undervisning, diskusjon og deling av erfaringer. Deltakerne vil  få oppgaver/»hjemmelekser» mellom kurskveldene.

Målet med kurset er

  • å styrke relasjonen mellom barn og voksen, og mellom søsken
  • å forsterke det emosjonelle båndet mellom voksen og barn ved å snu fastlåste samspillmønstre
  • å øke den positive involveringen (redusere konflikter, masing og dårlig stemning
  • å trygge foresatte i sin rolle som omsorgsgiver – ha en plan når ting blir vanskelig

 

Påmelding og mer informasjon

Hvis du har spørsmål eller vil melde deg på kurset, ta kontakte med oss:
E-post: sophie.vamnes@nesodden.kommune.no eller shelly.kissell@nesodden.kommune.no
Telefon: 41 22 3097 eller 47 65 97 89
Påmeldte inviteres til en individuell samtale. Påmeldingsfrist er 30. september