Valg 2019 - Står du i manntallet?

Klikk for stort bilde Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn. Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme ved valget i Nesodden kommune må du stå innført i manntallet.

Det er registrert bostedsadresse pr. 30. juni 2019 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen.

 

 

Her kan du sjekke om du står i manntallet
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på Tangenten - Nesodden kommunesenter, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen. Ta kontakt med Infosenteret ved personlig oppmøte eller på telefon 66964300. Åpningstider, mandag til fredag 8-15:30.

 

Fra begynnelsen av august får alle med stemmerett i Nesodden kommune valgkort i posten. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert.

 

I følge valgforskriften skal valgstyret oppdatere manntallet så langt opp til valgdagen som praktisk mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall.

 

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnelse sendes til Nesodden kommune, post@nesodden.kommune.no eller per post til Nesodden kommune postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Merkes til Valgstyret.

 

Les mer på valg.no.

 

 

Vi viser til valgloven §§ 2-1 til 2-7 og valgforskriften § 1 og 2 om grunnlag for oppdatering av manntallet.

Valgloven    
Valgforskriften  

Fant du det du lette etter?