Utviklingen av Tangen sentrum - forslaget til Team Jaja architects

Forslaget til Team Jaja viser hvordan barneskolen kan bevares i stor grad. De viser også hvordan arealet mellom Tangenten og barneskolen kan legges til rette for aktiviserende uterom med barnehage/ SFO, steder for ballspill og for å bare være sammen. 

Teamet har lagt småhusbebyggelse i deler av området, slik at det skal være flere folk i området til flere tider av døgnet. Team Jaja har også foreslått en kultursti som strekker seg fra Skoklefall til Nesoddtangen.  

Forslaget i korte trekk: 

- Tangenstien - en pollinerende akse som strekker seg fra Nesoddtangen, gjennom planområdet og videre mot marka. Tangenstien byr på varierte natur og kunstopplevelser, og er et tilbud til beboere så vel som besøkende. 
- Et stort, grønt læringslandskap tilrettelagt for ulike fritidsaktiviteter, inkludert ballbaner som pentanque og basketball, samt klatrestativer, lekeaktiviteter og benker tilknyttet en «multisirkel» plassert sentralt i parken. 
- Foreslått endring til Vestveien og torgdannelsen mellom senteret og Tangenten 
 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? 

Send til tangen.sentrum@nesodden.kommune.no 

 

Se hele forslaget til Team Jaja architects samt forslagene fra og Team Spol og Team Lie Øyen her:

Utviklingen av Tangen sentrum - parallelloppdraget