Utvikling av Tangen sentrum - parallelloppdrag

Det er med stor glede og forventning vi meddeler at tre team er valgt til å utføre parallelloppdraget for Tangen sentrum! Kommunen mottok i alt 34 fullstendige tilbud. Alle tilbudene har vært av god kvalitet og det har for oss i evalueringsgruppen vært en fryd å lese gjennom alle idéer tilbyderne har hatt for den framtidige utviklingen av vårt sentrum.

 

 

Teamene

De tre teamene som er valgt til å utføre parallelloppdraget er (i alfabetisk rekkefølge):

  • Jaja Architects, Bogl, Studio Ellefsen
  • Lie Øyen, Skapa, Maurus Schifferli, B+E v/ Karl Otto Ellefsen
  • Spol architects, Atsite, Kreutz & Co, Rambøll

 

I utvelgelsen av tilbud til parallelloppdrag for sentrum har evalueringsgruppen vurdert tilbudenes oppgaveforståelse (50 %), teamsammensetning (20 %) og referanseprosjekter (30 %) i tråd med konkurransegrunnlaget og oppdragsbeskrivelsen.

 

Evalueringsgruppen har en fagsammensetning bestående av én arkitekt, én urbanist og arealplanlegger, én by- og regionalplanlegger og en samfunnsgeograf. I tillegg har Øystein Bull-Hansen fra BYLIVsenteret bistått og kvalitetssikret prosessen. Leder for gruppen har vært kommunalsjef og arkitekt Anne Dybevold.

Alle teamene har i dag fått beskjed og det er nå en ukes karenstid før kontraktsinngåelse 26. februar 2020.

 

Oppstartsmøte

Det skal være et åpent oppstartsmøte onsdag 4.mars, kl. 18:00 i Tangenten (Kongleveien 2), der teamene presenterer seg. Det vil også bli mulighet til å slå av en prat med teamene i etterkant. Møtet ledes av ordfører Truls Wickholm. 

  

 

 

 

 

Har du spørsmål eller innspill?

Send oss en e-post: tangen.sentrum@Nesodden.kommune.no