Utvikling av Tangen sentrum - fremdriftsplan, prosess og medvirkning

Planavdelingen jobber for at parallelloppdraget for Tangen sentrum gjennomføres tilnærmet som «normalt» i en utfordrende tid. Nå skal vi arrangere et digitalt midtveisseminar der arkitektteamene skal presentere sine tanker og ideer så langt, og hvor de får innspill fra både fokusgrupper og den bredere befolkningen.

Her følger litt informasjon om hva som skal skje videre, og hvordan vi gjennomfører medvirkning etter teamenes presentasjoner midtveis i parallelloppdraget.

 

Tidslinje

    

 

‘Åpent’ møte

Teamene skal presentere sine tanker, skisser og ideer så langt i tre separate digitale presentasjoner som legges ut på kommunens nettside på ettermiddagen 14.april. Presentasjonene og annet materiell teamene vil vise frem nå (tegninger, beskrivelser og annet) vil bli liggende tilgjengelige på kommunens nettside.

I etterkant har vi invitert hvert team til separate livesesjoner på 45 minutter, der de som vil kan stille spørsmål på direkten via en chatfunksjon. Disse møtene vil foregå via programvaren Zoom og avholdes som et webinar. Koblingen til webinaret legges ut på kommunens nettside og på kommunens facebookside.

Tidspunkt for livesesjonene er som følger:

•            Team Lie Øyen                onsdag 15.april               kl. 18:00 – 18:45

•            Team Spol                        mandag 20.april             kl. 18:00 – 18:45

•            Team Jaja                         tirsdag 21.april                kl. 18:00 – 18:45

 

I tillegg til dette oppfordrer vi alle interesserte innbyggere til å sende inn innspill etter presentasjonene på e-post (tangen.sentrum@nesodden.kommune.no).

 

Workshop

Hensikten med fokusgruppene er å samle noen nøkkelpersoner til å jobbe mer målrettet med ulike tema. Vi har etablert fire digitale fokusgrupper som arbeider med følgende tema:

•            Skole i sentrum

•            Liv i sentrum

•            Sentrum, et sted der Nesodden møtes

•            Strategisk eiendomsutvikling i sentrum

 

Fokusgruppene er satt sammen bredt og består av representanter fra, skoler, politiske råd, kommunen, næringslivet, interessegrupper og representanter for grunneiere innenfor området. Fokusgruppene har allerede hatt et digitalt møte og diskutert problemstillinger fra sine synspunkt, og skal ha ett eller to digitale møter i etterkant av teamenes presentasjoner. Innspill fra fokusgruppene sendes til teamene, som de tar med videre i arbeidet. Sannsynligvis vil flere i fokusgruppene også komme med innspill på ‘vanlig måte’ , da det er mange som har flere hatter på i en slik prosess som dette.

 

Vi håper og tror denne løsningen vil fungere godt, og at vi får gjennomført midtveisseminar og brukermedvirkning med minst like god kvalitet og gode resultater som vi håpet å oppnå med et fysisk seminar.

 

Frist for innspill etter midtveisseminaret er 24.april.

 

Vel møtt digitalt over påske!

 

Med vennlig hilsen

Nesodden kommune planavdeling