Utvikling av Tangen sentrum - åpent møte onsdag 4. mars

Nesodden kommune inviterer til åpent informasjons- og innspillsmøte om utvikling av Tangen sentrum.

 

Tid: Onsdag 4. mars kl. 18:00

Sted: Ungdomsarenaen, Tangenten

 

Det er valgt tre team som skal utføre parallelloppdrag for Tangen sentrum. Disse vil presentere seg og sine tanker for utvikling av området. Det vil bli satt av god tid til samtaler mellom team og innbyggere.


 

Dette er det første av tre åpne møter i forbindelse med parallelloppdraget for Tangen sentrum.

Vel møtt!

 

Møtet blir strømmet på kommunetv:


Kommune-TV

 

For mer informasjon besøk vår nettside:
www.nesodden.kommune.no

 

 

Har du spørsmål eller innspill?
Send oss en e-post: tangen.sentrum@Nesodden.kommune.no

 

 

Tidslinje for parallelloppdraget