Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Utstilling om framtidas Fagerstrand åpnet ved Skogheimkrysset

 Onsdag 27. oktober åpnet Nesoddens fungerende ordfører Eivind Hoff-Elimari en utendørsutstilling ved Skogheimkrysset, med 21 forslag til hvordan framtidas Fagerstrand kan se ut. Forslagene inngår i Europan, Europas største konkurranse for yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere.

I 2020 ble alle Fagerstrands innbyggere invitert til å delta i en spørreundersøkelse knyttet til Fagerstrands framtid, og mer enn 300 svarte på spørsmålene. Hoff-Elimari tok i sin åpningstale utgangspunkt i svarene fra denne undersøkelsen. – De fleste ønsket seg et bedre tjenestetilbud, flere boliger, mer næringsliv og flere arbeidsplasser. De ønsket også å knytte øvre og nedre del av Fagerstrand sammen for å få et tydeligere sentrum, men alt dette uten å forstyrre Fagerstrands småskalapreg og sjarme. For å finne ut hvordan dette kan se ut, har vi mobilisert kreative, unge hoder fra hele verden til å hjelpe oss med gode løsningsforslag til hvordan Fagerstrands fremtid kan bli. Resultatet ser dere her, sa Hoff-Elimari, som sterkt oppfordret Fagerstrands innbyggere til å dele med kommunen hva de liker med de ulike forslagene og hvorfor.

 

Her kan du lese oppdragsbeskrivelsen.

 

Her kan du se alle de innkommende forslagene

 

En uavhengig fagjury har, i samarbeid med kommunen, allerede vurdert de 21 forslagene i en av to juryrunder. Juryen kan kåre en eller flere vinnere, i tillegg til å gi forslag en særlig utmerkelse for et gjennomarbeidet forslag. Det er ikke sannsynlig at vinnerforslaget eller vinnerforslagene kommer til å bli gjennomført i sin helhet. Dette er først og fremst en spennende og kreativ idedugnad, der kommunen står fritt til å la seg inspirere av alle de 21 bidragene før formelle planprosesser begynner.

 

Vi vil gjerne høre hva du mener!

Kommunen ønsker innspill og synspunkter på hva Nesoddens innbyggere mener om de ulike forslagene. Det kan for eksempel være knyttet til enkeltelementer i et forslag, eller til hele forslaget. Derfor er det viktig at innbyggerne som har lyst til å komme med innspill til kommunen ikke fokuserer på hvilken plassering de ulike forslagene eventuelt får i konkurransen, men tar utgangspunkt i sine egne tanker og lar seg inspirere.

 

Innspill sendes til: fagerstrand.sentrum@nesodden.kommune.no innen 31. januar 2022. Dette vil være innspill til kommunens videre arbeid med planer innenfor området, og altså ikke være innspill til selve juryeringen av konkurransen.