Utlysning av midler til fjerning av båtvrak

Gamle båtvrak som ligger langs kysten utgjør et miljø- og forsøplingsproblem. I kommunens budsjett for 2018 er det satt av 50 000 kroner til en opprydningsaksjon for fjerning av båtvrak.

Båter som samles inn via denne ordningen må avleveres på godkjent avfallshåndteringsstasjon. Gjennom den statlige panteordningen vil innlevering av båtvrak også kunne gi pant, dette tilfaller de som utfører innleveringen. Les mer på Follo Ren sine nettsider om hvor du kan levere inn båtvrak.

Velforeninger og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfristen er 20. desember 2018.

Kontaktperson for tiltaket i Nesodden kommune er Pauline Kajl, e-post:pauline.kajl@nesodden.kommune.no, tlf 461 29 698.

Fant du det du lette etter?