Utlysning av midler til fjerning av båtvrak 2019

Robåt - Klikk for stort bildeGamle båtvrak som ligger langs kysten utgjør et miljø- og forsøplingsproblem. I kommunens budsjett for 2019 er det satt av 50 000 kroner til en opprydningsaksjon for fjerning av båtvrak.

Båter som samles inn via denne ordningen må avleveres på godkjent avfallshåndteringsstasjon. Gjennom den statlige panteordningen vil innlevering av båtvrak også kunne gi pant, dette tilfaller de som utfører innleveringen. Les mer på Follo Ren sine nettsider om hvor du kan levere inn båtvrak.

 

Velforeninger og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. 

 

Søknadsfristen er 22. mars 2019. Kort søknad med framdriftsplan sendes per e-post.

 

Kontaktperson for tiltaket i Nesodden kommune er Pauline Kajl, e-post: pauline.kajl@nesodden.kommune.no