Utleie av opprinnelig skole og vaktmesterbolig på Fjellstrand skole

Klikk for stort bildeRødskurten mot sydøst Nesodden kommune er forvalter og eier av Fjellstrand skole. Den gamle skolestuen og senere vaktmesterboligen, som på folkemunne er kalt "Rødskurten", vurderes utleid av Nesodden kommune. 

Adresse: Persilengveien 5, Fjellstrand (gnr: 29, bnr: 502)

Forutsetningene for utleie er:

FSK- 106/17 Vedtak: Rådmannen innstiller på utlysning av vaktmesterboligen «Rødskurten» på Fjellstrand, og kommer tilbake med en innstilling i en prioritert rekkefølge for politisk endelig behandling og vedtak.

Nesodden kommune legger ut leieannonse på finn.no for vaktmesterboligen «Rødskurten» på Fjellstrand, med forbehold om å trekke annonsen dersom utleie fremstår uhensiktsmessig etter en vurdering. Forutsetninger: Leietaker vil være økonomisk og praktisk ansvarlig for utbedring av bygningen med tilhørende avgrenset tomteareal (1,5 meter fra livvegg), og ihht offenlige krav og pålegg. Ved leieperiodens opphør tilbakeføres objektet kostnadsfritt til kommunen. Det skal gå frem av utlysningen at kommunen vil foretrekke leietakere med virksomhet som kan ses i sammenheng med satsingen på skolen, barnehagen og Introsenteret og deres brukerbehov, samt nærmiljøet Fjellstrand. Det legges inn i annonsen at området fremdeles skal være tilgjengelig for allmenheten.
 

Eiendommen er SEFRAK registrert.  
 

I første omgang ønsker vi innspill om bruk og beskrivelse av bruk ved et evt. leieforhold.  Et leieforhold vil innebære klare kontraktsmessige avgrensninger for bruk og tiltak på eiendommen.  Bruken må tilpasses beliggenheten midt i skolegården. Av den grunn anses bygningen best egnet for frivillighet/ allmennyttig formål. Området skal være tilgjengelig for allmennheten.  Bygget kan ikke benyttes til bolig. 

Ved evt. ønsker om bygningsmessige tiltak må det avklares om med kommunens «Byggesaksveiledning» om disse er søknadspliktige. Dersom søknadspliktige tiltak skal utføres vil det bli påkrevet prosjektbeskrivelse og krav om økonomisk sikkerhet i forkant av kontraktinngåelse. 
 

Frist for innspill og interesse: 31.10.2018. 

Visning er 30.10 kl. 15:00 – 17:00.

 

Standard

Bygningen er i relativt dårlig forfatning, det anbefales å ha med bygningskyndig på visning.

Det er vann- og avløp til bygningen, dette er i dag avslått.  Rør antas å være i dårlig forfatning, utskiftning må påregnes i sin helhet.
 

Beliggenhet

Bygningen ligger midt i skolegården til Fjellstrand skole, nær bussholdeplass. Det er kjørevei frem til bygningen, men ingen parkeringsplass tilhørende leieobjektet.
 

Kontakt

Kontaktperson: Nesodden kommune v/virksomhetsleder Eiendom Marlén Grønlie. E-post: marlen.gronlie@nesodden.kommune.no

 

Klikk for stort bildeRødskurten mot øst Klikk for stort bildeRødskurten mot nord Klikk for stort bildeRødskurten mot vest

Fant du det du lette etter?