Ukentlig statusrapport - koronasituasjonen i Nesodden kommune

Etter at regjeringen den 12. februar kunngjorde at de fleste tiltakene mot covid-19 nå er fjernet, er vi inne i en ny fase av pandemien. Nesodden kommune har derfor bestemt at vi ikke lenger skal ha ukentlige oppsummeringer av koronasituasjonen på hjemmesiden. Rapporten for uke 6 blir dermed den siste. Kommunen har fortsatt mange og store oppgaver knyttet til pandemien, og vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og være i beredskap i tiden fremover.  

Uke 6

7. februar til 13. februar 

 

Nøkkeltall: 

 • 1201 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 2476 smittet de siste 14 dager. 
 • 2363 smittede i januar og 2281 hittil i februar (per 13.02.)
 • Smittede per 100 000 innbyggere:
  • Nesodden kommune 6408 
  • Nasjonalt 5021 
  • Follokommunene ligger mellom 3905 og 6660
  • Oslo 4911
 • Det ble tatt 1509 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest og selvregistrert positiv test.

 

 

Vurdering av risikonivå (siste 14 dager):

Det er en vedvarende høy smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 43 prosent av de smittede er under 20 år og kun 5 prosent er over 60 år. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av risikonivå, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester. Kommunen er på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Med mye smitte i samfunnet, er det fortsatt viktig å unngå at for mange blir smittet samtidig, da det kan føre til at så mange er borte fra jobb på samme tid, at viktige samfunnsfunksjoner settes under press.

 

Ved positiv test må den enkelte varsle sine nærkontakter selv og registrere den positive testen på kommunens hjemmeside: Registrere positiv selvtest.

Testing erstatter smittekarantene, og flere grupper trenger ikke ta PCR-test når de har testet positivt på selvtest. Det anbefales å kun teste barn hvis de får symptomer.

 

 12. februar fjernet regjeringen de fleste tiltakene, og vi kan nå leve mer normalt.

 

 

Disse smittevernrådene gjelder fortsatt:

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

 

Vaksineringen 

Innbyggere som ikke har takket ja til vaksine oppfordres sterkt av helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021. Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 20 uker. 

 

Barn 5-11 år og ungdom 12-15 år kan vaksineres med en eller to doser hvis foresatte og barnet ønsker det. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside.

 

 

Dato 14.02.22

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

316

1007

1988

2579

2780

5378

476

855

Dose 2

304

1028

1974

2570

2686

5064

347

 

Dose 3

280

1011

1835

2152

1892

2399

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,4%

92,1%

88,0%

92,6%

79,7%

Andel D 2

100%

100%

95,4%

95,1%

89,0%

82,9%

67,5%

 

Andel D 3

97,5%

98,3%

92,9%

83,7%

70,4%

47,3%

 

 

 

 

 

Uke 4 og 5

25. januar til 6. februar 

 

 

Nøkkeltall: 

 • 1275 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 2379 smittet de siste 14 dager. 
 • 2363 ble smittet i januar og 1080 hittil i februar (per 6.2.)
 • Smittede per 100 000 innbyggere:
  • Nesodden kommune 6342 
  • Nasjonalt 5026 
  • Follokommunene ligger mellom 5547 og 8106
  • Oslo 6413

Det ble tatt 1525 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest og selvregistrert positiv test.

 

Vurdering av risikonivå (siste 14 dager):

Det er en høy og stigende smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 49 prosent av de smittede er under 20 år og kun 4 prosent er over 60 år. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av risikonivå, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester. Kommunen er nå på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Det er en del smitte blant barn og unge, og det er som forventet. Nå blir flere smittet, men det er mindre farlig å bli smittet fordi store deler av befolkningen er vaksinert. Det er likevel viktig å unngå at for mange blir smittet samtidig, da det kan føre til at så mange er borte fra jobb på samme tid, at viktige samfunnsfunksjoner settes under press.

 

Ved positiv test må den enkelte varsle sine nærkontakter selv og registrere den positive testen på kommunens hjemmeside: Registrere positiv selvtest

 

Testing erstatter smittekarantene, og flere grupper trenger ikke ta PCR test når de har testet positivt på selvtest. Det anbefales å kun teste barn hvis de får symptomer.

 

Det er fortsatt noen nasjonale tiltak, men fra 1 februar lettet regjeringen på de fleste tiltak. Skoler og barnehager i kommunen er på grønt nivå. Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer eller hodesmerter
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert

 

Vaksineringen 

Nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå. Innbyggere som ikke har takket ja til vaksine oppfordres sterkt av helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finner du på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 20 uker. Barn 5-11 år og ungdom 12-15 år kan vaksineres med en eller to doser hvis foresatte og barnet ønsker det. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside.

 

Dato 07.02.22

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

5-11

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

 

Dose 1

316

1007

1988

2579

2780

5374

476

852

29

Dose 2

304

1028

1974

2568

2686

5051

345

 

1

Dose 3

280

1009

1828

2129

1892

2288

 

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,4%

92,1%

87,9%

92,6%

79,4%

 

Andel D 2

100%

100%

95,4%

95,0%

89,0%

82,7%

67,1%

 

 

Andel D 3

97,5%

98,1%

92,6%

82,9%

70,4%

45,2%

 

 

 

 

 

 

Uke 3

17. januar til 24. januar

 

Nøkkeltall: 

 • 434 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 792 smittet de siste 14 dager. 
 • 656 personer fikk påvist smitte i desember 2021 og 1061 hittil i januar (per 24. januar).
 • Smittede per 100 000 innbyggere:
  • Nesodden kommune 4453 
  • Nasjonalt 3306 
  • Follokommunene ligger mellom 3949 og 5756
  • Oslo 5376
 • Det ble tatt 1428 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.

 

Vurdering av risikonivå (siste 14 dager):

Det er en høy og stigende smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 50 prosent av de smittede er under 20 år og kun 4 prosent er over 60 år. 38 prosent var uvaksinerte og 50 prosent var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere, og vil da smitte videre til vaksinerte. 45 prosent ble smittet i egen husstand, 15 prosent har ukjent smittekilde og 27 prosent er relatert til barnehage, skole og jobb. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av risikonivå, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester. Kommunen er nå på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Det er en del smitte blant barn og unge, og det er som forventet. Det er omikronvarianten som dominerer nå. Den smitter lettere, men synes å gi lettere sykdomsforløp enn Delta som dominerte tidligere. Nå blir flere smittet, men det er mindre farlig å bli smittet. Det er likevel viktig å unngå at for mange blir smittet samtidig, da det kan føre til at så mange er borte fra jobb på samme tid, at viktige samfunnsfunksjoner settes under press.  

 

Nye regler om karantene og testing fra 26. januar

Ved positiv test må den enkelte nå varsle sine nærkontakter selv, og registrere den positive testen på kommunens hjemmeside. Testing kan erstatte smittekarantene, og flere grupper trenger ikke ta PCR test når de har testet positivt på selvtest. Les mer her.

 

Skoler og barnehager i kommunen er på grønt nivå, med unntak av Bakkeløkka skole som er på gult nivå til og med 28. januar.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Hold avstand
 • Hold deg hjemme og ikke være sosial dersom du har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en selvtest, også om du er fullvaksinert

 

 

Vaksineringen 

Nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

 

Innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt av helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 20 uker. Barn 5-11 år og ungdom 12-15 år kan vaksineres med en eller to doser hvis foresatte og barnet ønsker det. 

 

Dato 24.01.22

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

316

1007

1988

2579

2778

5370

471

842

Dose 2

304

1028

1972

2561

2681

5027

341

 

Dose 3

277

1007

1811

1977

1679

1840

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,4%

92,0%

87,9%

91,6%

78,4%

Andel D 2

100%

100%

95,3%

94,8%

88,8%

82,3%

66,3%

 

Andel D 3

96,5%

97,9%

91,8%

77,1%

62,6%

36,6%

 

 

 

Se mer informasjon på kommunens hjemmeside.

Uke 2

10. januar til 16. januar 

 

Nøkkeltall: 

 • 358 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 592 smittet de siste 14 dager. 
 • 656 personer fikk påvist smitte i desember 2021 og 627 hittil i januar (per 16. januar).
 • Smittede per 100 000 innbyggere:
  • Nesodden kommune 2868 
  • Nasjonalt 2097 
  • Follokommunene ligger mellom 2313 og 3501
  • Oslo 3868

Det ble tatt 1170 PCR-tester siste to uker. I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.

 

Vurdering av risikonivå (siste 14 dager):

Det er en høy og stigende smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 44 prosent av de smittede er under 20 år og kun 6 prosent er over 60 år. 34 prosent var uvaksinerte og 54 prosent var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere, og vil da smitte videre til vaksinerte. 41 prosent ble smittet i egen husstand, 22 prosent har ukjent smittekilde og 24 prosent er relatert til barnehage, skole og jobb. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av risikonivå, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenestene. Kommunen er nå på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Det er en del smitte blant barn og unge, og det er som forventet. Det er omikronvarianten som dominerer nå. Den smitter lettere, men synes å gi lettere sykdomsforløp enn Delta som dominerte tidligere. Nå blir flere smittet, men det er mindre farlig å bli smittet. Det er likevel viktig å unngå at for mange blir smittet samtidig, da det kan føre til at så mange er borte fra jobb på samme tid, at viktige samfunnsfunksjoner settes under press.   

 

Regjeringen kunngjorde torsdag 13. januar hvilke tiltak som skulle tre i kraft fra 14. og 15. januar. Fastsetting av nivå etter trafikklysmodellen for skoler og barnehager ble igjen opp til den enkelte kommune. Kommunens kriseledelse besluttet å følge regjeringens anbefaling om gult nivå når smittesituasjonen i den enkelte skole og barnehage tilsier det. Skoler og barnehager er på grønt nivå, med unntak av Bakkeløkka, Jaer og Alværn skole og Fagerstrand barnehage, som er på gult nivå til og med 21. januar. Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert
 •  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

 

Vaksineringen 

Nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

Innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt av helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 20 uker. 

Her finner du mer informasjon om vaksinasjon på Nesodden de neste ukene.

 

Dato 17.01.22

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

316

1007

1987

2577

2774

5358

468

838

Dose 2

304

1028

1972

2558

2675

4993

337

 

Dose 3

275

1003

1803

1866

1443

1401

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,4%

91,9%

87,7%

91,0%

78,1%

Andel D 2

100%

100%

95,3%

94,7%

88,6%

81,7%

65,5%

 

Andel D 3

95,8%

97,5%

91,4%

72,9%

53,9%

28,0%

 

 

 

 

 

Uke 1

3. januar til 9. januar

 

Nøkkeltall: 

 • 234 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 380 smittet de siste 14 dager. 
 • 656 personer fikk påvist smitte i desember 2021 og 268 hittil i januar (per 9. januar).
 • Smittede per 100 000 innbyggere:
  • Nesodden kommune 1752 
  • Nasjonalt 1299 
  • Follokommunene ligger mellom 1563 og 2097
  • Oslo 2694
 • Det ble tatt 898 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.

 

Vurdering av risikonivå (siste 14 dager):

Det er en høy og svakt stigende smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 31 prosent av de smittede er under 20 år og kun 7 prosent er over 60 år. 29 prosent var uvaksinerte og 64 prosent var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere, og vil da kunne smitte videre til vaksinerte. 44 prosent ble smittet i egen husstand, 29 prosent har ukjent smittekilde og 5 prosent er relatert til barnehage, skole og jobb. Det er naturlig at andelen smittede knyttet til skole, barnehage og jobb var lav i juleferien. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av risikonivå, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester. Kommunen er nå på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2. Omikronvarianten av viruset er nå den dominerende på Nesodden.

 

De nasjonale tiltakene regjeringen vedtok 13. desember gjelder fortsatt og til og med fredag 14. januar. Regjeringen har opplyst at det blir foretatt ny vurdering av tiltaksbehov i løpet av inneværende uke. Les her hvilke nasjonale tiltak som gjelder.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert
 •  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

 

Vaksineringen 

Nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

Innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt av helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Les her for informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 20 uker. 

 

Her finner du mer informasjon om vaksinasjon på Nesodden de neste ukene.

 

Dato 10.01.22.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

316

1007

1987

2576

2774

5347

465

834

Dose 2

304

1028

1970

2553

2663

4954

328

 

Dose 3

273

1001

1797

1708

1150

933

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,3%

91,9%

87,5%

90,4%

77,7%

Andel D 2

100%

100%

95,2%

94,5%

88,2%

81,1%

63,8%

 

Andel D 3

95,1%

97,3%

91,2%

66,9%

43,1%

18,8%

 

 

 

 

 

 

Uke 52

28. desember til 2. januar 2022

 

Nøkkeltall: 

 • 146 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 310 smittet de siste 14 dager. 
 • 656 personer fikk påvist smitte i desember 2021 og 36 hittil i januar (per 2. januar).
 • Smittede per 100 000 innbyggere:
  • Nesodden kommune 1454,2 
  • Nasjonalt 906,9 
  • Follokommunene ligger mellom 1181 og 1735
  • Oslo 1694,1
 • Det ble tatt 1048 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.

 

Vurdering av risikonivå (siste 14 dager):

Det er en stabilt høy smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 35 prosent av de smittede er under 20 år og kun 6 prosent er over 60 år. 37 prosent var uvaksinert og 59 prosent var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere, og vil da smitte videre til vaksinerte. 49 prosent ble smittet i egen husstand, 15 prosent relatert til barnehage, skole og jobb og 22 prosent har ukjent smittekilde. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av risikonivå, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester. Kommunen er nå på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Kriseledelsen i Nesodden kommune besluttet før jul at skoleelever og alle ansatte i skoler og barnehager skulle bli tilbudt selvtester slik at de kunne teste seg før oppstart etter juleferien. Det ble utlevert 3700 tester til elever i alle skoler på Nesodden, og til ansatte i skoler og barnehager. Testingen avdekket syv tilfeller av smitte fordelt på flere skoler.

 

Omikronvarianten av viruset ser ut til å smitte lettere enn Delta. Påvist smitte av Omikron er økende i Oslo og Viken, også på Nesodden.

 

De nasjonale tiltakene regjeringen vedtok 13. desember gjelder fortsatt. De fleste tiltakene trådte i kraft 15. desember og gjelder i fire uker. Regjeringen besluttet 13. desember at barnehager og grunnskoler skal ha gult nivå etter trafikklysmodellen fra 16. desember og at videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå fra samme dato. Regjeringen har opplyst at det blir foretatt ny vurdering av tiltaksbehov i løpet av uke 2. Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert
 •  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

 

Vaksineringen 

Nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

Innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt av helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 4,5 måneder. 

 

Før skolestart i august prioriterte kommunen vaksinering med andre vaksinedose av ansatte i barnehager og skoler. Disse gruppene kunne dermed få oppfriskningsdose i romjulen og rett over nyttår.

 

Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene på kommunens hjemmeside.

 

Dato 03.01.22.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

316

1007

1986

2574

2770

5331

458

827

Dose 2

303

1027

1969

2547

2655

4924

320

 

Dose 3

272

997

1783

1345

886

688

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,2%

91,8%

87,2%

89,1%

77,0%

Andel D 2

100%

100%

95,2%

94,3%

88,0%

80,6%

62,2%

 

Andel D 3

94,8%

97,0%

90,5%

52,8%

33,3%

14,0%

 

 

 

 

Uke 50 og 51

13. desember.-27. desember.

 

Nøkkeltall: 

 • 164 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 308 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 1485 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 1545,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (1047 nasjonalt) 
 • 270 personer fikk påvist smitte i november og 547 hittil i måneden, per 27. desember.

 

Nesodden har en utflatet høy smitte. Det er kald årstid, vi er mer innendørs og vi lever tilnærmet som normalt nå og det bidrar til smittespredning. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av smittesituasjonen, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester.
 

Siste 14 dager: Det er en utflatende smittetrend i kommunen, vi ligger nå litt under Oslos smittetall. Smitten fordeler seg slik at 40% er under 20 år og kun 9% er over 60 år. 44% var uvaksinerte og 50% var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere og vil da smitte videre til vaksinerte. 40% ble smittet i egen husstand, 24% relatert til barnehage, skole og jobb og 26% har ukjent smittekilde. Det var noen utbrudd i skoler og barnehage før juleferien. Kommunen er på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Omikronvarianten av viruset ser ut til å smitte lettere enn delta som er i omløp nå og flere kommuner har fått påvist omikronsmitte, det har også Nesodden.

 

Nå er det alvor sa statsministeren på mandag. Med bakgrunn i usikkerhet om spredning av omikronsmitte i løpet av få uker, og allerede høye smittetall med delta som gir økt press på helsetjenester i regionen, vedtok regjeringen nasjonale tiltak 13. desember. De fleste tiltakene trådte i kraft 15. desember og gjelder i fire uker. Regjeringen besluttet 13. desember at barnehager og grunnskoler skal ha gult nivå etter trafikklysmodellen fra 16. desember og at videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå fra samme dato. Disse anbefalinger og regler kommer i tillegg til de regionale tiltak Nesodden ble omfattet av 3. desember. Det er alltid strengeste regel som gjelder hvis reglene er ulike nasjonalt, regionalt eller lokalt.

Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert
 •  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

 

Vaksineringen 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. At du tar en vaksine mot en utbredt sykdom, kan gi deg noen medisinske fordeler: Du får beskyttelse mot å bli smittet, mot at du kan bli syk og mot at du potensielt kan smitte dine nærmeste. Alle nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen.  Det er ikke for sent. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 4,5 måneder. 

Regjeringen besluttet 13. desember at ansatte i barnehager og skoler skal prioriteres for oppfriskningsdose med minst 4,5 måneder mellom dosene. Vaksinering foregår gjennom romjulen.

Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene på kommunens hjemmeside.

Dato 27.12.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

316

1007

1986

2574

2768

5322

456

824

Dose 2

302

1027

1968

2544

2649

4906

315

 

Dose 3

271

993

1773

1125

801

562

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,2%

91,7%

87,1%

88,7%

76,8%

Andel D 2

100%

100%

95,1%

94,1%

87,8%

80,3%

61,2%

 

Andel D 3

89,7%

96,7%

90,1%

44,2%

30,2%

11,4%

 

 

 

Uke 49

06.12.-13.12.

 

Nøkkeltall: 

 • 134 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 287 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 725 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 1408,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (1056,6 nasjonalt) 
 • 270 personer fikk påvist smitte i november og 239 hittil i måneden, per 13. desember.

 

Nesodden har fortsatt svakt stigende smitte. Det er en kald årstid, vi er mer innendørs og vi lever tilnærmet som normalt nå, og det bidrar til smittespredning. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av smittesituasjonen, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester.
 

Siste 14 dager: Det er en utflatende smittetrend i kommunen, vi ligger nå like under Oslos smittetall. Smitten fordeler seg slik at 40% er under 20 år og kun 11% er over 60 år. 44% var uvaksinerte og 47% var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere og vil da smitte videre til vaksinerte. 39% ble smittet i egen husstand, 26% relatert til barnehage, skole og jobb og 25% har ukjent smittekilde. Det er noen pågående utbrudd i skole. Kommunen er på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Omikronvarianten av viruset ser ut til å smitte lettere enn delta som er i omløp nå og flere kommuner har fått påvist omikronsmitte, det har også Nesodden.

 

Nå er det alvor, sa statsministeren på mandag. Med bakgrunn i usikkerhet om spredning av omikronsmitte i løpet av få uker, og allerede høye smittetall som gir økt press på helsetjenester i regionen, vedtok regjeringen nasjonale tiltak 13. desember. De fleste tiltakene trådte i kraft 15. desember og gjelder i fire uker. Regjeringen besluttet også at barnehager og grunnskoler skal ha gult nivå etter trafikklysmodellen fra og med 16. desember og at videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå fra samme dato. Disse anbefalinger og regler kommer i tillegg til de regionale tiltak Nesodden ble omfattet av 3. desember. Det er alltid strengeste regel som gjelder hvis reglene er ulike nasjonalt, regionalt eller lokalt.

Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste/nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert
 •  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

 

Vaksineringen 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. At du tar en vaksine mot en utbredt sykdom, kan gi deg noen medisinske fordeler: Du får beskyttelse mot å bli smittet, mot at du kan bli syk og mot at du potensielt kan smitte dine nærmeste. Alle nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen.  Det er ikke for sent. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 45 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 4,5 måneder. 

Regjeringen besluttet 13. desember at ansatte i barnehager og skoler skal prioriteres for oppfriskningsdose med minst 4,5 måneder mellom dosene. Det er igangsatt vaksinering for denne ansattgruppen i skoler og barnehager i Nesodden kommune.

Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene på kommunens hjemmeside.

 

Dato 13.12.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

311

1007

1985

2568

2764

5293

448

812

Dose 2

302

1026

1967

2516

2620

4841

289

 

Dose 3

248

962

1651

436

200

240

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,0%

91,6%

86,6%

87,1%

75,7%

Andel D 2

100%

100%

95,1%

93,1%

86,8%

79,2%

56,2%

 

Andel D 3

86,4%

94,1%

83,9%

17,3%

7,6%

4,9%

 

 

 

 

Uke 48

29. november til 5. desember

 

Nøkkeltall: 

 • 153 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 279 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 632 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 1292,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (789,8 nasjonalt) 
 • 270 personer fikk påvist smitte i november og 116 hittil i måneden (per 6. desember).

 

Nesodden har fortsatt stigende smitte. Det er en kald årstid, vi er mer innendørs og vi lever tilnærmet som normalt, selv om vi pga. den nye omikron-varianten av covid-19 har vært omfattet av enkelte regionale påbud siden 3. desember. Det er heller ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurderingen av smittesituasjonen, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester.
 

Siste 14 dager: Det er en stigende smittetrend i kommunen og vi ligger nå like under Oslos smittetall. Smitten fordeler seg slik: 40% av de smittede er under 20 år og kun 12% er over 60 år. 46% var uvaksinerte og 44% var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere og vil da smitte videre til vaksinerte. 38% ble smittet i egen husstand, 37% relatert til barnehage, skole og jobb og 27% har ukjent smittekilde. Det er noen pågående utbrudd i skole. Kommunen er på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Omikronvarianten av viruset, som nå er påvist i Norge, ser ut til å smitte lettere enn deltavarianten som de siste månedene har dominert. Det er ikke påvist smittede med omikron i Nesodden kommunen ennå, men vi forventer at vi vil få smittede med denne varianten også her.

 

På bakgrunn av allerede høye smittetall med deltavarianten, og usikkerhet knyttet til spredning av omikronvarianten, vedtok regjeringen regionale tiltak som Nesodden er omfattet av i covid-19 forskriften. Tiltakene trådte i kraft 3. desember og gjelder i to uker.

 

Disse regionale tiltakene gjelder på Nesodden fra 3. desember:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert
 •  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

Vaksineringen 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. At du tar en vaksine mot en utbredt sykdom, kan gi deg noen medisinske fordeler: Du får beskyttelse mot å bli smittet, mot at du kan bli syk og mot at du potensielt kan smitte dine nærmeste. Alle nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen.  Det er ikke for sent. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand. Nå kan også innbyggere under 65 år få oppfriskningsdose 5 måneder etter andre vaksinedose. Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene på kommunens hjemmeside.

 

Dato 06.12.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

311

1007

1985

2566

2762

5284

445

804

Dose 2

302

1024

1965

2500

2615

4816

273

 

Dose 3

240

917

1333

165

128

108

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

96,0%

95,0%

91,5%

86,5%

86,5%

74,9%

Andel D 2

100%

100%

94,7%

92,5%

86,7%

78,8%

53,1%

 

Andel D 3

83,6%

89,7%

95,0%

6,1%

4,2%

1,0%

 

 

 

 

Uke 47

22. november til 28. november

 

Nøkkeltall: 

 • 126 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 170 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 508 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 787,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (600,9 nasjonalt) 
 • 54 personer fikk påvist smitte i oktober og 220 per 29. november.

 

Nesodden har raskt stigende smitte. Det er en kald årstid, vi er mer innendørs og vi lever tilnærmet som normalt nå og det bidrar til smittespredning. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av smittesituasjonen, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenestene.
 

Siste 14 dager: Det er en stigende smittetrend i kommunen, så vi har nå like mye smitte som kommunene rundt oss. Smitten fordeler seg slik at 39% er under 20 år og kun 9% er over 60 år. 51% var uvaksinerte og 38% var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere og vil da smitte videre til vaksinerte. 34% ble smittet i egen husstand og 35% var relatert til barnehage, skole og jobb. 34% har ukjent smittekilde, noe som er litt urovekkende. Det forteller oss at det sannsynligvis er en del uoppdaget smitte i befolkningen. Det er noen pågående utbrudd i skolene. Kommunen er på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.

 

Nå går vi inn i adventstiden, som er en tid for sosiale sammenkomster og samtidig høysesong for luftveisinfeksjoner. Dette kommer på toppen av høye smittetall med korona. Det er derfor viktig at vi forsøker å bremse smitten nå, slik at vi ikke går inn mot jul med inngripende nasjonale tiltak.

 

Regjeringen kunngjorde i dag 30. november nye nasjonale regler og anbefalinger for å forsøke å bremse smittetrykket. Disse gjelder fra 1. desember:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.
 • Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

 

Du kan lese mer om regjeringens nye regler og anbefalinger her.

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert. Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.
 • Hold avstand

 

Vaksineringen 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. At du tar en vaksine mot en utbredt sykdom, kan gi deg noen medisinske fordeler: Du får beskyttelse mot å bli smittet, mot at du kan bli syk og mot at du potensielt kan smitte dine nærmeste. Alle nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår.  Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand. 

 

Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år kan selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene her. 

 

 

Dato 29. november 2021.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

311

1007

1983

2565

2756

5270

440

789

Dose 2

302

1024

1958

2498

2609

4793

216

 

Dose 3

227

874

839

98

80

64

 

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,9%

95,0%

91,3%

86,3%

85,6%

73,5%

Andel D 2

100%

100%

94,7%

92,5%

86,5%

78,5%

42,0%

 

D 3/oppfrisk

79,1%

85,5%

40,6%

3,6%

2,6%

1,0%

 

 

 

 

 

Uke 46

15. november til 21. november. 

DENNE OPPDATERINGEN GJELDER FOR UKE 46. SMITTEN HAR ØKT BETYDELIG I DE FØRSTE DAGENE AV UKE 47. LES MER OM ANBEFALTE TILTAK HER.

 

Nøkkeltall: 

 • 44 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 66 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 335 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 328,2 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (483,3 nasjonalt) 
 • 54 personer fikk påvist smitte i oktober og 108 hittil i november.

 

Nesodden har fortsatt noe lavere smittetall enn de andre kommunene i Follo og Oslo, men vi har stigende smittetall, så situasjonen kan raskt endre seg. Vi beveger oss mellom kommuner og lever tilnærmet som normalt, med den konsekvens at smitten spres på sosiale arenaer. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av smittesituasjonen, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester.
 

Siste 14 dager: Det er en jevnt stigende smittetrend i kommunen og den har vart over tid. De fleste smittede er voksne over 20 år, hele 76%, men vi ser nå en økende smitte blant barn og unge. 47% var uvaksinerte og 45% var fullvaksinerte voksne. Uvaksinerte smittes lettere og vil da smitte videre til vaksinerte. 24% ble smittet i egen husstand, 15% er smittet i sosial sammenheng og 47% har ukjent smittekilde, noe som er litt urovekkende. Kommunen er fortsatt på et relativt lavt risikonivå.

 

Kommunene har vært i møte med Statsforvalteren, FHI, Helsedirektoratet og Ahus og der fremkom det at Ahus er bekymret for smitteutviklingen med Covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Helsedirektoratet uttrykte bekymring for utviklingen i ukene som kommer. Det er ikke forholdsmessig å innføre inngripende og strenge tiltak nå, med 328,2 smittede per 100 000.

 

Samtidig med at smittetallene er høye går vi nå inn i den sosiale adventstiden, en tid som også er høysesong for luftveisinfeksjoner. Det er derfor viktig at vi klarer å bremse smitten nå, slik at vi unngår en jul med store smitteutbrudd og behov for nasjonale tiltak.

 

 

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert 
 • Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

I tillegg anbefales det sterkt å bruke munnbind på kollektivreiser og innendørs på offentlige steder når det er vanskelig å holde avstand.

 

 

Vaksineringen 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. At du tar en vaksine mot en utbredt sykdom, kan gi deg noen medisinske fordeler: Du får beskyttelse mot å bli smittet, mot at du kan bli syk og mot at du potensielt kan smitte dine nærmeste. Alle nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre nå.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand. 

 

Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år kan selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene her. 

 

 

Dato 22.11.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

311

1007

1983

2565

2756

5255

429

780

Dose 2

302

1024

1948

2495

2605

4764

106

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,9%

95,0%

91,3%

86,0%

83,5%

72,7%

Andel D 2

100%

100%

94,2%

92,4%

86,3%

78,0%

20,6%

 

 

 

 

Uke 45

8. november til 14. november.

 

Nøkkeltall: 

 • 22 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 50 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 321 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 212,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (394,1 nasjonalt) 
 • 54 personer fikk påvist smitte i oktober og 50 hittil i november.

 

Nesodden har nå de laveste smittetall i Follo, men det kan raskt endres. Vi beveger oss mellom kommuner og lever tilnærmet som normalt, med den konsekvens at smitten spres på sosiale arenaer. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av smittesituasjonen, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for helsetjenester.
 

Siste 14 dager: Det er en stigende smittetrend i kommunen. De fleste smittede er voksne over 20 år, hele 68%. 28% var uvaksinerte og 60% var fullvaksinerte voksne. 18% ble smittet i egen husstand, 42% er smittet i sosial sammenheng og 32% har ukjent smittekilde. Det er ingen kjente pågående utbrudd i skole, barnehage eller helsetjenester. Kommunen er på et lavt risikonivå.

 

Det er viktig å huske på at de som er vaksinerte men likevel blir smittet av covid-19, kan regne med et mildere sykdomsforløp og lavere sjanse for alvorlige komplikasjoner og sykehusinnleggelse enn de som ikke er vaksinerte.

 

Regjeringen besluttet før helgen at kommuner med mye smitte kan innføre krav om koronasertifikat. På bakgrunn av smittesituasjonen og den totale sykdomsbyrden i helsetjenestene på Nesodden , er det vurdert at det ikke er behov for å innføre krav om koronasertifikat eller andre lokale tiltak på Nesodden nå.

 

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert 
 • Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.
 • På kollektivreiser mellom kommuner, anbefales munnbind hvis man ønsker å beskytte seg.

 

Vaksineringen 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. At du tar en vaksine mot en utbredt sykdom, kan gi deg noen medisinske fordeler: Du får beskyttelse mot å bli smittet, mot at du kan bli syk og mot at du potensielt kan smitte dine nærmeste.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand. 

 

Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år kan selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene her.

 

Dato 15. november 2021.

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

311

1007

1982

2565

2756

5243

427

774

Dose 2

302

1023

1944

2495

2604

4735

101

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,8%

95,0%

91,3%

85,8%

83,1%

72,1%

Andel D 2

100%

100%

94,0%

92,4%

86,3%

77,5%

19,6%

 

 

Uke 44

1. november til 7. november

 

Nøkkeltall: 

 • 28 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 46 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 259 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 191,9 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (303,0 nasjonalt) 
 • 54 personer fikk påvist smitte i oktober.

 

Det er en stigende smittetrend i kommunen. De fleste smittede er voksne over 20 år, hele 78%, og 24% var uvaksinerte og 65% var fullvaksinerte voksne. 19% ble smittet i egen husstand, 43% er smittet i sosial sammenheng og 22% har ukjent smittekilde. Det er ingen kjente pågående utbrudd i skole, barnehage eller helsetjenester. Kommunen er på et lavt risikonivå.

 

Kommunen følger nasjonale anbefalinger.

 

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert 
 • Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

Vaksineringen 

Folkehelseinstituttet har endret anbefalt intervall mellom dosene for 16 og 17 åringer, fra 8 til 12 uker. Det betyr at denne gruppen skal ha sin andre dose i uke 47-48.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand. 

 

Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år skal selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene her.

 

Dato 8. november 2021

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

311

1007

1980

2562

2754

5237

424

770

Dose 2

302

1021

1940

2492

2596

4714

98

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,7%

94,8%

91,3%

85,7%

82,5%

71,8%

Andel D 2

100%

99,9%

93,8%

92,2%

86,0%

77,2%

19,0%

 

 

 

 

Uke 43

25. oktober til 31. oktober

 

Nøkkeltall: 

 • 18 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 32 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 212 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 151,5 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (202,7 nasjonalt) 
 • 54 personer fikk påvist smitte i oktober.

 

Det er en flat smittetrend i kommunen. De fleste smittede er voksne over 20 år (69%), og 44% var uvaksinerte og 56% var fullvaksinerte voksne. 28% ble smittet i egen husstand, 25% er smittet i sosial sammenheng og 22% har ukjent smittekilde. Det er ingen kjente pågående utbrudd i skole, barnehage eller helsetjenester. Kommunen er på et lavt risikonivå.

 

Kommunen følger nasjonale anbefalinger.

 

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert 
 • Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.

 

Vaksineringen 

Folkehelseinstituttet har endret anbefalt intervall mellom dosene for 16 og 17 åringer, fra 8 til 12 uker. Det betyr at denne gruppen skal ha sin andre dose i uke 47-48.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finner du her. Spørsmål kan rettes til vaksinesenteret på telefon 940 01 021.

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand. 

 

Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år skal selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene her.

 

1.november 2021

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

310

1007

1978

2562

2754

5229

422

770

Dose 2

297

1021

1938

2489

2591

4679

96

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,6%

94,8%

91,3%

85,6%

82,1%

71,8%

Andel D 2

100%

99,9%

93,7%

92,1%

85,9%

76,6%

18,7%

 

 

 

Uke 42

18. oktober til 24. oktober

 

Nøkkeltall: 

 • 14 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 27 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 118 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 136,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (129 nasjonalt) 

 

Det er en svakt stigende smittetrend i kommunen. 59% av de smittede var over 20 år, 44% var uvaksinerte og 48% var fullvaksinerte voksne. 33% ble smittet i egen husstand, 26% ble smittet i sosial sammenheng og kun 15% har ukjent smittekilde. Det er noen smittetilfeller ved en skole, og det gjennomføres testregime slik at nye smittetilfeller oppdages raskt. Kommunen er på et lavt risikonivå.

 

Kommunen følger nasjonale anbefalinger.

 

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert 

 

Vaksineringen 

Folkehelseinstituttet har endret anbefalt intervall mellom dosene for 16 og 17 åringer, fra 8 til 12 uker. Det betyr at denne gruppen skal ha sin andre dose i uke 47-48.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finner du her. 

 

Denne uken starter vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år. Vaksinasjon med oppfriskningsdose skal foregå på vaksinasjonssenter på Fjellstrand.

 

Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år skal selv bestille time digitalt eller på telefon.

 

25.oktober 2021

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

310

1007

1977

2562

2752

5222

421

765

Dose 2

297

1021

1936

2488

2582

4649

95

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,6%

94,8%

91,2%

85,5%

81,9%

71,3%

Andel D 2

100%

99,9%

93,6%

92,1%

85,6%

76,1%

18,5%

 

 

 

Uke 41

11. oktober til 17. oktober  

 

Nøkkeltall: 

 • 13 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 20 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 193 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 106 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (108 nasjonalt) 

 

September var preget av høye smittetall med 217 smittede, men smittetallene har sunket jevnt de siste ukene, og det er nå en flat smittetrend i kommunen. 70% av de smittede siste 14 dager var over 20 år, og 40% var uvaksinerte og 45% var fullvaksinerte voksne. 31% ble smittet i egen husstand, 38% er smittet i sosial sammenheng og kun 15% har ukjent smittekilde. 23% av de smittede har vært på utenlandsreise i høstferien. Det er få smittetilfeller i skole, og det gjennomføres testregime ved påvist smitte i skoler og barnehager, slik at nye smittetilfeller oppdages raskt. Kommunen er på et lavt risikonivå.

 

Alle skoler og barnehager i kommunen er ute av trafikklysmodellen.

 

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert 

 

Vaksineringen 

Folkehelseinstituttet har endret anbefalt intervall mellom dosene for 16 og 17 åringer, fra 8 til 12 uker. Det betyr at denne gruppen skal ha sin andre dose i uke 47-48.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår.  

 

Denne uken (uke 42) er det dropp-inn tilbud til dose 1 og dose 2, samt dose 3 til personer med alvorlig svekket immunforsvar på følgende steder:

 • Onsdag 20. oktober: Myklerud helsestasjonen, dropp-inn kl. 16- 20
 • Torsdag 21. oktober: Nesoddtangen helsestasjon, dropp-inn kl. 16-20

 

Fra og med uke 43 skal kommunen starte vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år. Vaksinasjon med oppfriskningsdose skal foregå på vaksinasjonssenter på Fjellstrand.

 

Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år, for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år skal selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere informasjon om tredje dose for ulike aldersgrupper her.

 

 

18. oktober 2021

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

310

1007

1977

2562

2747

5209

417

761

Dose 2

296

1021

1934

2485

2567

4606

91

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,6%

94,8%

91,0%

85,2%

81,1%

70,9%

Andel D 2

100%

99,9%

93,5%

92,0%

85,0%

75,4%

17,7%

 

 

 

Uke 40

4. oktober til 10. oktober

 

Nøkkeltall: 

 • 7 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 18 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 138 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 106 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (122,9 nasjonalt) 

 

Smittetallene har sunket jevnt de siste ukene, og det er nå en flat smittetrend i kommunen. 78% av de smittede siste 14 dager var over 20 år, og 44% var uvaksinerte, de fleste voksne.  28% ble smittet i egen husstand og 44% har ukjent smittekilde, noe som kan forventes i en normal hverdag med økt mobilitet og sosial kontakt. Kommunen er på et lavt risikonivå og det er ingen pågående smitteutbrudd med betydelige konsekvenser for smittespredning.

 

Alle skoler og barnehager i kommunen går ut av grønt nivå i trafikklysmodellen og over til normal barnehage- og skolehverdag fra onsdag 13. oktober.

 

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert 

 

 

Vaksineringen 

Folkehelseinstituttet har endret anbefalt intervall mellom dosene for 16 og 17 åringer, fra 8 til 12 uker. Det betyr at denne gruppen skal ha sin andre dose i uke 47-48.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside.

 

Denne og neste uke (uke 41 og 42) er det dropp-inn tilbud til dose 1 og dose 2, samt dose 3 til personer med alvorlig svekket immunforsvar på følgende steder:

 • Onsdag 13. oktober: Myklerud helsestasjonen, dropp-inn kl. 16- 20
 • Torsdag 14. oktober: Nesoddtangen helsestasjon, dropp-inn kl. 16-20
 • Onsdag 20. oktober: Myklerud helsestasjonen, dropp-inn kl. 16- 20
 • Torsdag 21. oktober: Nesoddtangen helsestasjon, dropp-inn kl. 16-20

 

Fra og med uke 43 skal kommunen starte vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år. Vaksinasjon med oppfriskningsdose skal foregå på vaksinasjonssenter på Fjellstrand. Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år, for å avtale time til tredje vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år skal selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere informasjon om tredje dose for ulike aldersgrupper på kommunens hjemmeside.

 

Dato 11. oktober 2021

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

310

1007

1977

2560

2746

5202

414

755

Dose 2

295

1021

1932

2481

2555

4538

89

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,6%

94,8%

91,0%

85,2%

80,5%

70,4%

Andel D 2

100%

99,9%

93,4%

91,8%

84,4%

74,3%

17,3%

 

 

 

Uke 39

27. september til 3. oktober. 

 

Nøkkeltall: 

 • 11 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 24 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 297 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 166,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (153,8 nasjonalt) 

 

Smittetallene har sunket jevnt de siste ukene, og det er god oversikt over smittekilder hos smittede. 58% av de smittede siste 14 dager var over 20 år, og 58% var uvaksinerte. En betydelig andel ble smittet innenfor egen husstand, hele 42%. Kommunen er på et lavt risikonivå og det er ingen pågående smitteutbrudd med betydelige konsekvenser for smittespredning.

 

Alle skoler og barnehager er på grønt nivå til og med 12. oktober.

 

Husk at de nasjonale smittevernrådene fortsatt er viktige:

 • God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene
 • Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette luftveissymptomer
 • Ta en test, også om man er fullvaksinert. 

 

Vaksineringen 

Regjeringen kunngjorde i dag at alle innbyggere over 65 år skal få tilbud om vaksinedose tre, minimum seks måneder etter dose to. Planlegging av hvordan denne vaksineringen skal skje er i gang, og nærmere informasjon vil komme i løpet av uken.


Folkehelseinstituttet har endret anbefalt intervall mellom dosene for 16 og 17 åringer, fra 8 til 12 uker. Det betyr at denne gruppen skal ha sin andre dose i uke 47-48.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside.

 

Denne uken er det pause i vaksineringen. Det blir ikke vaksinering på vaksinesenteret på Fjellstrand i uke 41, men på følgende steder:

 • Onsdag 13. oktober: Myklerud helsestasjonen, dropp-inn kl. 16- 20
 • Torsdag 14. oktober: Nesoddtangen helsestasjon, dropp-inn kl. 16-20

 

 

 

Dato 4. oktober 2021

85 +

75-84

65-74

55-64

45-54

18-44

16-17

12-15

Antall innbyggere

287

1022

2068

2701

3017

6108

514

1073

Dose 1

310

1007

1977

2560

2741

5193

413

753

Dose 2

295

1021

1932

2481

2550

4509

89

 

Andel D 1

100%

98,5%

95,6%

94,8%

90,8%

85,0%

80,3%

70,2%

Andel D 2

100%

99,9%

93,4%

91,8%

84,5%

73,8%

17,3%

 

 

 

 

Uke 38

20. september - 26. september

 

Nøkkeltall: 

 • 14 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 54 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 330 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med hjemmetest.
 • Det er 267,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (191,6 nasjonalt) 

 

Smittetallene har sunket på Nesodden siste uke, og det er god oversikt over smittekilder hos smittede. 60% av de smittede er uvaksinerte og 61% er over 20 år. Kommunen er på et lavt risikonivå og det er ingen pågående smitteutbrudd med betydelige konsekvenser for smittespredning.

 

For å unngå smitteøking er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god hygiene, holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test, også om man er fullvaksinert. 

 

Normal hverdag med økt beredskap i landet trådte i kraft fra lørdag 25. september klokka 16 etter regjeringens beslutning. Det innebærer blant annet at vi ikke skal fokusere så mye på antall smittede nå, men mer på om og hvordan smitten eventuelt påvirker grupper eller samfunnsfunksjoner negativt. Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for å overvåke situasjonen, beslutte og iverksette tiltak lokalt når det er nødvendig for å begrense smittespredning.

 

Kommunen skal fortsette med TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) men nå en nedjustert TISK. Kommunens smittesporing skal fokusere på husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det innebærer at mer ansvar overføres til den enkelte, ved at den som er smittet selv må kartlegge og varsle sine øvrige nærkontakter. Dette er nærmere beskrevet som Nedjustert TISK på FHI.no.

 

Trafikklysmodellen for skoler og barnehager videreføres. Alle skoler og barnehager er på grønt nivå til og med 5. oktober.

 

Vaksineringen 

Alle innbyggere over 12 år har fått tilbud om vaksine. Vaksinering tilbys nå som drop-in på kveldstid mandag til torsdag og på dagtid fredag.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside her.
 

Kommunen ønsker å gjøre vaksinering lett tilgjengelig for innbyggerne. Fra uke 41 vil vi flytte vaksineringen ut fra vaksinesenteret på Fjellstrand, til ulike helsestasjoner, og tilby vaksine på kvelder og lørdager. Nærmere informasjon om vaksinasjonssteder og åpningstider kommer på kommunens hjemmeside.

 

Tabell til ukesoversikt 28. september 2021
Dato. 28. september 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17 12-15
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108 514 1073
Dose 1 310 1007 1977 2559 2739 5178 407 744
Dose 2 295 1021 1932 2468 2530 4396 89
Andel D1 100% 98,5% 95,6% 94,7% 90,8% 84,8% 79,2% 69,3%
Andel D2 100% 99,9% 93,4% 91,4% 83,8% 72,0% 17,3%Uke 37

Fra 13. september - 19. september

Nøkkeltall: 

 • 40 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 127 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 525 tester sist uke (PCR). 
 • Det er 641,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 268 nasjonalt) 

 

Smittetallene har sunket på Nesodden siste uke, og det er god oversikt over smittekilder hos smittede. Utbruddet på Nesodden videregående skole ser heldigvis ut til å være over, og det samme gjelder for Nesoddtunet. Det er noen spredte tilfeller av smittede i andre skoler og barnehager, men de fleste er smittet innad i familien, noe som er forventet. En stor andel smittede er voksne og 61% er uvaksinerte.

 

Vurdering av risikonivå foretas ukentlig og baseres på tall innenfor gitte indikatorer. Det gir et risikonivå på 4. Det baseres på tallverdier som ikke er like relevante som tidligere i pandemien. Kommunene praktiserer vurderingen ulikt nå, så hvis vi ser på andre sammenlignbare kommuner, vil vurderingen av nivå se annerledes ut, og kommunen ville vært på lavere risikonivå. Ser man på helheten i smittesituasjonen, som at kun 10% har ukjent smittekilde, mange er smittet i egen husstand og sosialt med familie og venner, og ikke kun på rene tall, vil Nesodden være på risikonivå 3.

 

Alle skoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.

 

For å begrense smittespredningen er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god hygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test, også om du er fullvaksinert. 

 

Vaksineringen 

Som tallene under viser har ikke Nesodden nådd det nasjonale målet per i dag, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 12 år har fått tilbud om vaksine. Vaksinering av ungdom ble gjennomført på ungdomsskolene forrige uke og mandag denne uken, og var svært vellykket, med god oppslutning på de fleste skolene.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside.
 

Tabell til ukesoversikt 21. september 2021
Dato 21. september 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17 12-15
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108 514 1073
Dose 1 310 1006 1976 2555 2734 5148 395 713
Dose 2 295 1017 1930 2441 2500 4164 87
Andel D1 100% 99,5% 95,5% 94,6% 90.6% 84,3% 76,8% 66,4%
Andel D2 100% 99,3% 93,3% 90,4% 82,9% 68,2% 16,9%

 

 

 

Uke 36

Fra 6. september - 13. september

 

Nøkkeltall: 

 • 87 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 169 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 709 tester sist uke (PCR). 
 • Det er 893,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 350,1 nasjonalt) 
 • 11% av de smittede har ukjent smittekilde
 • Kommunen er på risikonivå 4

 

Nesodden har fortsatt høye smittetall. Siden mange innbyggere nå er vaksinerte er vurderingen fra sentrale helsemyndigheter at vi må kunne leve med mer smitte i samfunnet. Dette skyldes at risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19 er redusert for de vaksinerte og yngre aldersgrupper.

 

For å begrense smittespredningen er det allikevel svært viktig at alle følger smittevernrådene med god hygiene, avstand og holde seg hjemme dersom man har symptomer. Man må også teste seg når man har symptomer selv om man er fullvaksinert.

 

Nesodden på risikonivå 4

Barn og unge fra 12 år og eldre blir tilbudt vaksine nå. De har i utgangspunktet lavere risiko for alvorlig sykdom enn voksne. Det er likevel slik at smitten bør begrenses, samtidig som kraftige tiltak som nedstengning ikke lenger er aktuelle tiltak i den situasjonen landet nå er.

 

Kommunen skal foreta vurdering av risikonivå på en skala fra 1 (lite smitte) til 5 (mye smitte) hver uke, men denne vurderingen er ikke lenger helt i tråd med dagens tilnærming til smittetall og tiltak for å begrense smittespredning. Denne uken er Nesodden på risikonivå 4 på bakgrunn av smittetallene i kommunen.

 

Møte med Statsforvalteren

Nesodden kommune hadde møte med Statsforvalteren, FHI og helsemyndighetene tirsdag 14. september. Strategien nasjonalt sier at man må tåle mer smitte siden det nå er mindre risiko fra pandemien.
 

I den nasjonale strategien må fullvaksinerte nærkontakter til smittet ikke lengre i smittekarantene, men er anbefalt å teste seg. Uvaksinerte må fortsatt i smittekarantene i 10 dager når de er nærkontakt til en smittet. De som er under 18 år og er nærkontakter til en smittet utenfor egen husstand kan nå slippe karantene ved å følge testregime.  
 

Trafikklysmodellen for smitteverntiltak i barnehager og skoler brukes ikke fullt ut. Nå er grønt nivå det gjeldende, og gult nivå kan benyttes ved smitteutbrudd, og rødt nivå skal det svært mye til for å benytte. Grønt nivå er det laveste nivået for smitteverntiltak og det som gir barna en mest mulig normal hverdag. FHI var tydelige på i møtet at det er nå er liten risiko ved å gå videre mot en ytterligere normalisering av samfunnet.


FHI har satt opp en oversikt over hvordan kommunene nå må prioritere:

 • Helse- og omsorgstjenester til innbyggerne
 • Vaksinasjon
 • Testing av nære nærkontakter
 • Evt. regelmessig testing på skoler
 • Smittesporing av nærkontakter
 • Kommunikasjon med relevante målgrupper
 • Målrettet og forholdsmessige tiltak, evt. bruk av gult nivå
 • Tiltak mot barn og unge var for å beskytte de sårbare voksne, nå må de være til nytte for barna. 

 

Om smittesituasjonen
Smitten de siste ukene har vært preget av utbrudd på videregående skole på Nesodden og i nabokommuner. Nå ser vi at smitten spres videre til husstandsmedlemmer. Det er som forventet. Det er noen tilfeller av smitte i flere av grunnskolene nå, og mange er smittet innad i familiene. På Nesoddtunet sykehjem er fire ansatte og fire beboere smittet. Tiltak for å begrense smittespredningen på sykehjemmet ble iverksatt umiddelbart når smitten ble oppdaget.

 

Aldersfordeling smittede 30.08.-12.09.:

68% er under 20 år
30% er mellom 20 og 60 år
2% er over 60 år

 

Regjeringen og FHI har lagt fram følgende strategi for å begrense smittespredningen ved at smitten oppdages raskt og barn og unge kan samtidig leve som normalt, både i skoletid og fritid:

 

Smitten skal begrenses gjennom å teste barn som er nærkontakter til smittede i skole og barnehage regelmessig så lenge det er nødvendig. Hvis barn og unge ikke blir testet skal de være i karantene i 10 dager, som tidligere i pandemien.

 

Smitten er nå fordelt på alle aldersgrupper, fra barn til eldre, og selv om de fleste smittede er uvaksinerte, blir også en del fullvaksinerte smittet.

 

 

Nivå barnehager og skoler

Grunnskoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.

Nesodden videregående skole er på rødt nivå fra 7. september og ut denne uken.

 

Vaksineringen 

Som tallene under viser ligger Nesodden an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 16 år har fått tilbud om vaksine. Denne og neste uke vaksineres 12-15 åringer i tillegg til andre aldersgrupper.

 

Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper som tilbys vaksine, så innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på kommunens hjemmeside her.


Dødsfall grunnet korona
En innbygger ble i forrige uke innlagt på sykehus med korona og døde der. Ordfører Truls Wickstrøm kondolerer, og tankene går nå til familien og de etterlatte som har mistet en av sine nærmeste.

 

Tabell til ukesoversikt 14. september 2021
Dato 13. september 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17 12-15
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108 514 1073
Dose 1 310 1006 1975 2555 2734 5128 387 58
Dose 2 295 1015 1925 2424 2453 3968 85
Andel D1 100% 98,4% 95,5% 94,6% 90.6% 83,9% 75,3% 5,4%
Andel D2 100% 99,3% 93,0% 89,7% 81,3% 65% 16,5%
Status uke 35


Fra 30. august - 5. september
 

Nøkkeltall: 

 • 82 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 114 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 689 tester sist uke (PCR). 
 • Det er 585,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 342,1 nasjonalt)
 • Etter den tidligere nasjonale strategien er Nesodden pålagt å være på nivå 5. Den tar ikke høyde for at befolkningen er vaksinert og derfor kan tåle mer smitte. Alle skal leve mer som normalt slik at tiltakene som tidligere ble benyttet er ikke lengre relevante slik som nedstenging. Kommunen har tatt denne problemstillingen opp med Statsforvalteren og forventer et snarlig svar.

 

Det er en raskt stigende smittetrend i kommunen. En stor andel av de smittede siste uke er unge under 20 år og mange er knyttet til smitteutbrudd i videregående skole, her og i nabokommuner. Barn og unge under 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter kan nå teste seg for karantenefritak etter definerte testregimer.

 

Fredag ble det gjennomført massetesting ved selvtesting på Nesodden videregående skole. Elevene testet seg deretter hjemme på mandag morgen. Det er i tråd med FHIs strategi nå. Det planlegges for jevnlig selvtesting for elever på videregående skole. For å begrense smitterisikoen besluttet kommuneoverlegen 6. september at Nesodden videregående skole endrer smittevernnivå etter trafikklysmodellen fra gult til rødt fra 7. september og ut uken.

 

Grunnskoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.

 

For å begrense smittespredningen er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god hygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test, også om du er fullvaksinert. 
 

Vaksineringen 

Som tallene under viser ligger Nesodden an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine.

 

Pr. 7. september er det 2500 innbyggere i Nesodden kommune som ikke er fullvaksinert. 

 

Disse anbefales og oppfordres til å benytte seg av ledige timer til vaksinering denne uken (uke 36), enten gjennom å bestille time digitalt eller å komme på drop-in. Informasjon om åpningstider og hvilken vaksine som benyttes de ulike dagene finner du her.

 

Lørdag 4. september startet vaksineringen av 16- og 17-åringer. Det er de som er født i 2004 og 2005. Til nå har 60% i denne gruppen fått første vaksinedose. I neste uke starter vaksineringen av barn 12-15 år.

 

Tabell til ukesoversikt 7. september 2021
Dato 6. september 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108 514
Dose 1 310 1005 1973 2551 2722 5067 310
Dose 2 295 1013 1922 2368 2300 3459 76
Andel D1 100% 98,3% 95,4% 94,4% 90,2% 83% 60,3%
Andel D2 100% 99,1% 92,9% 87,7% 76,2% 56,6% 19,5%

 

 

Status uke 34

Fra 23. august - 29. august

 

Nøkkeltall: 

 • 31 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 36 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 436 tester sist uke. 
 • Det er 196,9 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 248,2 nasjonalt) 
 • Nesodden er på risikonivå 3 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager)

 

Det er en stigende smittetrend både på Nesodden og i landet som helhet. En stor andel av de smittede siste uke er unge under 20 år. Det er ifølge folkehelseinstituttet en forventet utvikling. Barn og unge under 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter kan nå teste seg for karantenefritak etter definerte testregimer. Når slik testing er knyttet til smitte i skoler eller barnehager, vil deler av testingen gjennomføres som selvtesting.

 

For å begrense smittespredningen er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god hygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test, også om du er fullvaksinert. I situasjoner der det er vanskelig å holde en meter avstand, er det anbefalt å bruke munnbind.
 

Skoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.

 

Vaksineringen 

Som tallene under viser ligger Nesodden an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine.

 

Aldersgruppen 25-39 år er den med lavest vaksinedekning, så de i denne aldersgruppen som ikke har fått første vaksinedose oppfordres spesielt om å bestille tid for vaksine eller benytte seg av drop-in tilbudet.

 

De som er født i 2003 eller tidligere oppfordres til å ringe vaksinesenteret hvis det ikke er ledig time på nett som passer. De kan også møte til drop-in vaksinering på vaksinesenteret.

 

FHI anbefaler nå å forkorte vaksineintervallene mellom dose 1 og dose 2. Kommunen får mange vaksinedoser de nærmeste ukene, så det er nå åpent for alle aldersgrupper å booke tid for andre dose, så lenge det har gått minst 21 dager fra første dose med BioNtech-Pfizer og 28 dager fra første dose med Moderna vaksine. Nå vaksineres det med Moderna som dose 2. Det er nå åpent for drop-in vaksinering med andre vaksinedose.

 

Lørdag 4. september, kl. 10-15 starter vaksineringen av 16 og 17 åringer. Det er de som er født i 2004 og 2005. Viktig å merke seg at de som ikke har fylt 16 år må ha med skriftlig samtykke fra foresatte. Det er åpent vaksinesenter med drop-in kun for denne aldersgruppen og vi håper på stor oppslutning den dagen. 

 

Tabell til ukesoversikt 31. august 2021
Dato 31. august 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 310 1004 1973 2549 2712 4996
Dose 2 295 1013 1919 2319 2146 3026
Andel D1 100% 98,2% 95,4% 94,4% 89,9% 81,8%
Andel D2 100% 99,1% 92,8% 85,8% 71,1% 49,5%

 

Status Uke 33

fra 16. august - 22. august

 

Nøkkeltall: 

 • 5 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 13 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 334 tester sist uke. 
 • Det er 65,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 148,2 nasjonalt) 
 • Nesodden er på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager)

 

Smitten i vårt område ligger lavere enn landsgjennomsnittet, men det er en stigende trend både på Nesodden og i landet som helhet. Smitten er fordelt på alle aldersgrupper. For å holde smitten så lav er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test. Skoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.

 

Vaksineringen 

Som tallene under viser ligger Nesodden an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine.

 

Aldersgruppen 25-39 år er den med lavest vaksinedekning, så det oppfordres spesielt de i denne aldersgruppen som ikke har fått første vaksinedose om å bestille tid for vaksine.

 

Det er viktig å presisere at det alltid vil være tid for de født i 2003 eller tidligere, som fortsatt ikke har fått første vaksinedose. Disse oppfordres til å ringe vaksinesenteret hvis det ikke er ledig time på nett som passer. De kan også møte til Drop-in vaksinering på vaksinesenteret.

 

FHI anbefaler nå å forkorte vaksineintervallene mellom dose 1 og dose 2. Kommunen får mange vaksinedoser de nærmeste ukene, så det er nå åpent for alle aldersgrupper å booke tid for andre dose, så lenge det har gått minst 21 dager fra første dose med BioNtech-Pfizer og 28 dager fra første dose med Moderna vaksine.

 

Tabell til ukesoversikt 23. august 2021
Dato 23. august 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 310 1003 1970 2541 2687 4879
Dose 2 295 1011 1909 2202 1655 1914
Andel D1 100% 98,1% 95,3% 94,1% 89,0% 79,9%
Andel D2 100% 98,9% 92,3% 81,5% 54,8% 31,3%

 

 

Status Uke 32

Fra 10. august -16. august.

 

Nøkkeltall: 

 • 7 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 12 smittet de siste 14 dager. 
 • Det ble tatt 298 tester sist uke. 
 • Det er 70,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 121,1 nasjonalt) 
 • Nesodden er på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager)

 

Smitten i vårt område ligger lavere enn landsgjennomsnittet, men det er en stigende trend både på Nesodden og i landet som helhet. Det er derfor viktig at alle følger smittevernrådene med god håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.  

 

Vaksineringen 

Som tallene under viser ligger Nesodden altså an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine.

 

Skoler og barnehager er på grønt nivå nå. Sist uke ble det gjennomført drop-in vaksinering der ansatte i barnehager og skoler på Nesodden fikk mulighet til å fremskyte andre vaksinedose, slik at flest mulig kunne bli fullvaksinerte før nytt skole- og barnehageår startet.

 

FHI anbefaler nå å forkorte vaksineintervallene mellom dose 1 og dose 2. Kommunen får mange vaksinedoser de nærmeste ukene, så det vil nå åpnes for at alle aldersgrupper kan booke tid for andre dose, så lenge det har gått minst tre uker fra første dose.

 

Det er viktig å presisere at det alltid vil være tid for de født i 2003 eller tidligere, som fortsatt ikke har fått første vaksinedose. Disse oppfordres til å ringe vaksinesenteret hvis det ikke er ledig time på nett som passer. De kan også møte til Drop-in vaksinering på vaksinesenteret.

 

Innbyggere som ikke har fått sin første vaksinedose, oppfordres til å bestille time til vaksinasjon enten digitalt, på vaksinetelefonen, eller benytte seg av drop-in tilbudet denne uken, fra mandag til fredag mellom kl. 09:00-15:00.

 

Innbyggere som venter på sin andre vaksinedose, oppfordres til å bestille time til vaksinasjon digitalt. Dette gjelder IKKE de personene som allerede har fått flyttet timene sine til uke 33. Fra uke 34 og 35 kan alle bestille time når det passer dem. Dose 2 kan tidligst settes 21 dager etter første dose for dem som har fått Pfizer, og 28 dager etter første dose for dem som har fått Moderna vaksine.

 

Tabell til ukesoversikt 17. august 2021
Dato 17. august 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 310 1003 1968 2532 2670 4807
Dose 2 295 1010 1906 1915 1252 1555
Andel D1 100% 98,1% 95,1% 93,7% 88,5% 78,7%
Andel D2 100% 98,8% 92,2% 70,9% 41,5% 25,5%

 

 

Status uke 31 

Fra 2. august - 8. august 

 

Nøkkeltall: 

• 4 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 10 smittet de siste 14 dager. 

• Det ble tatt 343 tester. 

• Det er 65,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 94 nasjonalt) 

• Nesodden er på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 

14 dager). 

 

Smitten i vårt område ligger lavere enn landsgjennomsnittet, men det er en stigende trend både på Nesodden og i landet som helhet. Det er derfor viktig at alle følger smittevernrådene med god håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.  

 

Det er per i dag ingen fra Nesodden som er innlagt på sykehus pga. covid-19, mens tallet for landet som helhet er 30. Dette er et lavt antall sammenliknet med tidligere i pandemien. Dette har sammenheng med fremdriften i vaksineringen av befolkningen. 

 

Vaksineringen 

Det var i uke 31 en pause i vaksineringen. Dosene vil bli brukt tidlig denne uken. Blant Nesoddens innbyggere i aldersgruppen 45 år og oppover er hele 92,43 prosent vaksinert med første vaksinedose, og 62,8 prosent er fullvaksinerte. I aldersgruppen 18-44 år har 75 prosent fått første vaksinedose og 20,5 prosent er fullvaksinerte. I tillegg har 117 sytten-åringer blitt vaksinert med første dose. Totalt sett er nå over 85% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 1, og dette tilsvarer 2/3-deler av befolkningen som helhet.  

 

Som tallene over viser ligger Nesodden altså an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine. Fra uke 32 vil man igjen kunne avtale tid for å få vaksinedose 1. Nesodden kommune har også bestemt at ansatte i skoler og barnehager på Nesodden får tilbud om dose 2 i inneværende uke (uke 32). 

 

I forrige uke gikk det ut brev til alle i kommunen over 18 år som ikke har vaksinert seg, med en oppfordring om å ta vaksinen. 

 

FHI anbefaler nå å forkorte vaksineintervallene mellom dose 1 og dose 2. Med utgangspunkt i antallet doser Nesodden nå har tilgang til, innebærer dette at gruppen som har fått time til dose 2-vaksinering i uke 36, nå har fått flyttet sine timer til uke 33. Ukedag og klokkeslett blir det samme som før, slik at f.eks. en vaksinetime mandag 6. september kl. 12, nå er flyttet til mandag 16. august kl. 12. De som ikke møter opp på det nye tidspunktet, vil bli ringt opp av kommunen for å avtale ny tid. Hvis tidspunktet ikke passer kan man også ringe vaksinetelefonen på telefon 940 01 021 (hverdager mellom kl. 9 og kl. 15).

 

Tabell til ukesoversikt 10. august 2021
Dato 10. august 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 310 1000 1955 2510 2648 4586
Dose 2 294 1010 1892 1450 1091 1251
Andel D1 100% 97,8% 94,5% 92,9% 87,7% 75%
Andel D2 100% 98,8% 91,5% 53,6% 36,1% 20,5%

 

Uke 30 (Fra 26. juli - 2. august)

Nøkkeltall:

• Seks personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 7 smittet de siste 14 dager

• Det ble tatt 298 tester.

• Det er 35,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 69,3 nasjonalt)

• Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste

14 dager).

 

Smitten i vårt område ligger lavere enn landsgjennomsnittet, men det er en stigende trend både på Nesodden og i landet som helhet. Det er derfor viktig at alle følger smittevernrådene med god håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.

 

Det er per i dag ingen fra Nesodden som er innlagt på sykehus pga. covid-19, mens tallet for landet som helhet er 16. Dette er et lavt antall sammenliknet med tidligere i pandemien.

 

Vaksineringen

Blant Nesoddens innbyggere i aldersgruppen 45 år og oppover er hele 92,43 prosent vaksinert med første vaksinedose, og 62,8 prosent er fullvaksinerte. I aldersgruppen 18-44 år har 75 prosent fått første vaksinedose og 20 prosent er fullvaksinerte. I tillegg har 117 sytten-åringer blitt vaksinert med første dose. Totalt sett er nå 85,1% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 1, og dette tilsvarer 2/3-deler av befolkningen som helhet.

 

Som tallene over viser ligger Nesodden altså an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine, og i uke 31 vil det ikke vaksineres med vaksinedose 1. Fra uke 32 vil man igjen kunne avtale tid for å få vaksinedose 1, og man kan også i denne uken benytte seg av drop-in-tilbud mandag-fredag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

 

I disse dager går det også ut brev til alle i kommunen over 18 år som ikke har vaksinert seg, med en oppfordring om å ta vaksinen.

 

Tabell til ukesoversikt 3. august 2021
Dato 3. august 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 997 1954 2504 2643 4549
Dose 2 293 1010 1890 1442 1080 1210
Andel D1 100% 97,6% 94,5% 92,7% 88% 75%
Andel D2 100% 98,8% 91,4% 53% 36% 20%

 

Uke 29 (fra 19. juli - 25. juli)

Nøkkeltall:

 • 1 person fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 2 smittet de siste 14 dager
 • Det ble tatt 234 tester.
 • Det er 10,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 50,7 nasjonalt)
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Smitten i vårt område er godt under landsgjennomsnittet, men det er en svakt stigende trend i landet. Det er derfor viktig å oppfordre alle til å følge smittevernrådene med god håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.

 

Som et tiltak for å nå flere i de yngste aldersgruppene opprettholdt kommunen tilbud om drop-in-timer også i uke 29. Dette har også blitt benyttet også av eldre aldersgrupper statistikken viser en liten vekst i flere aldersgrupper. Totalt sett er nå 85,1% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 1, en økning fra 83,8% uken før.

 

Vaksineringen
Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og leve mest mulig normalt i tiden fremover.

 

Nesodden ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine, og i fra tirsdag i uke 30 og i uke 31 vil det ikke vaksineres med vaksinedose 1, men man kan fremdeles avtale tid for vaksinedose 1 i fra uke 32.  

 

I uke 29 fikk 160 personer sin første dose i aldersgruppen 18-44. Totalt har nå 74,1% fått sin første dose i denne aldersgruppen, en økning fra 71,5% i forrige uke. I aldersgruppen 45-54 år har man nå totalt vaksinert 87,5 % med dose en, og totalt sett er 85,1 % av befolkningen over 18 år nå vaksinert med dose en.

 

Tabell til ukesoversikt 27. juli 2021
Dato 27. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 997 1954 2503 2641 4528
Dose 2 293 1010 1890 1463 1067 1187
Andel D1 100% 97,6% 94,5% 92,7% 87,5% 74,1%
Andel D2 100% 98,8% 91,4% 54,1% 35,4% 19,4%

 

 

Uke 28 (fra 12. juli - 18. juli)

Nøkkeltall:

 • 1 person fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (seks i uken før)
 • Det ble tatt 222 tester.
 • Det er 35,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 44,5 nasjonalt)
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Smitten i vårt område er under landsgjennomsnittet, men i en del kommuner er det store smitteutbrudd. Det kan være klokt å ha i tankene at hvis man reiser til andre steder, kan det være utbrudd i den kommunen man reiser til, som man så tar med seg hjem fra reise.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes for stadig nye land. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere for å unngå ny smittebølge.

 

Som et tiltak for å nå flere i de yngste aldersgruppene opprettet vi i uke 28 tilbud om drop-in-timer.

 

Deltamutasjonen dominerer
Deltamutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Mutasjonen er påvist i vår kommune og i flere av våre nabokommuner.

 

Risikoen for spredning av deltaviruset er stor fordi mange reiser til andre kommuner med høy smitteforekomst og til land med stor spredning av dette viruset. Vi ser nå at stadig flere land innfører strenge tiltak, nettopp grunnet spredning av deltavirus.

 

Vår erfaring med dette viruset er begrenset, men det ser ut til å starte med lette symptomer. Derfor er det svært viktig at alle har en lav terskel for å ta en test.

 

Vaksineringen
Nesodden ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år får nå tilbud om vaksine og kan booke tid på nett.

 

308 personer fikk sin første dose i aldersgruppen 18-44 år i uke 28. Totalt har nå 71,5% fått sin første dose i den aldersgruppen, en økning fra 66,5 % i forrige uke. I aldersgruppen 45-54 år har man nå totalt vaksinert 87% med dose en.

 

Gjennomføring av vaksinering er en meget krevende oppgave, så det er svært viktig at innbyggere møter til sin avtalte vaksinetid. Vaksinesenteret erfarer at mange avbestiller sin vaksinetime og en del møter ikke til avtalt time. Vi oppfordrer derfor til å booke tid og møte til avtalt tid, slik at vi får brukt vaksinedosene

 

Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og leve mest mulig normalt i tiden fremover.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?
Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Status vaksinering

Alle innbyggere som ikke har fått første dose av vaksinen kan booke tid for vaksinering. Tidspunkt for andre dose tildeles på vaksinesenteret når første dose gis.

Tabell til ukesoversikt 20. juli 2021
Dato 20. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 997 1951 2497 2625 4368
Dose 2 292 1010 1887 1268 765 841
Andel D1 100% 97,6% 94,3% 92,4% 87,0% 71,5%
Andel D2 100% 98,8% 91,2% 46,9% 25,4% 13,8%

 

 

Uke 27 Fra 5. -11. juli

Nøkkeltall

 • Seks fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (en i uken før)
 • Det er 30,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 47,4 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 1% (mot nasjonalt 2,4 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Vi har nå fått påvist de første smittetilfellene med delta. Deltamutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Vi forventet at denne mutasjonen ville komme hit på et tidspunkt og nå er det påvist i vår kommune og i flere av våre nabokommuner. Risikoen for spredning av deltaviruset er stor fordi mange reiser til andre kommuner med høy smitteforekomst og til land med stor spredning av dette viruset. Vi ser nå at stadig flere land innfører strenge tiltak, nettopp grunnet spredning av deltavirus. Vår erfaring med dette viruset er begrenset, men det ser ut til å starte med lette symptomer. Derfor er det svært viktig at alle har en lav terskel for å ta en test.

 

Smitten i vårt område er under landsgjennomsnittet, men i en del kommuner er det store smitteutbrudd. Det kan være klokt å ha i tankene at hvis man reiser til andre steder, kan det være utbrudd i den kommunen man reiser til, som man så tar med seg hjem fra reise.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes for stadig nye land. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere for å unngå ny smittebølge.

 

Vaksine

Nesoddens ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år får nå tilbud om vaksine og kan booke tid på nett. Gjennomføring av vaksinering er en meget krevende oppgave, så det er svært viktig at innbyggere møter til sin avtalte vaksinetid. Vaksinesenteret erfarer nå at mange avbestiller sin vaksinetime og en del møter ikke til avtalt time. Vi oppfordrer derfor til å booke tid og møte til avtalt tid, slik at vi får brukt vaksinedosene. I uke 28 vil det også førstkommende onsdag bli tilbud om drop-in.

 

Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte viktig for å kunne holde samfunnet åpent og leve mest mulig normalt i tiden fremover.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen. slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Status vaksinering

Alle innbyggere som ikke har fått første dose av vaksinen kan booke tid for vaksinering. Tidspunkt for andre dose tildeles på vaksinesenteret når første dose gis.

 

Tabell til ukesoversikt 13. juli 2021
Dato 13. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1947 2481 2584 4060
Dose 2 291 1005 1871 1135 542 610
Andel D1 100% 97,4% 94,1% 91,8% 85,6% 66,5%
Andel D2 100% 98,1% 90,5% 42% 18% 10,0%

 

Uke 26 Fra 28. juni – 4. juli

 

Nøkkeltall

 • En fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (ingen i uken før)
 • Det er 15,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 48,1 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 0,2% (mot nasjonalt 2,5 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Vi har det laveste smittenivået hittil i 2021, men situasjonen kan raskt endre seg, så det er ingen grunn til å slippe opp på smitteverntiltakene. Delta-mutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Foreløpig har vi vært heldige på Nesodden og kun fått påvist smitte med Alpha.

 

Smitten i vårt område er under landsgjennomsnittet, men i en del kommuner er det store smitteutbrudd. Det kan være klokt å ha i tankene at hvis man reiser til andre steder, kan det være utbrudd i den kommunen man reiser til, som man så tar med seg hjem fra reise.

 

Regjeringen ber kommunene om å forberede seg på ulike scenario for høsten:

 • Scenario 1: Mange vaksinerte med god effekt på smitte og sykelighet.
 • Scenario 2: Smitteøkning med ulike virusvarianter som kommunene må håndtere med lokale tiltak.
 • Scenario 3: Ny bølge av smitte over hele landet, i alle aldersgrupper, med ny virusvariant som gir mer alvorlig sykdom. Inngripende nasjonale tiltak må iverksettes.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes for stadig nye land. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere for å unngå nye smittebølger..

 

Vaksine

Nesoddens ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år får nå tilbud om vaksine og kan booke tid på nett. Gjennomføring av vaksinering er en meget krevende oppgave, så det er svært viktig at innbyggere møter til sin avtalte vaksinetid.

 

Denne uken vaksineres studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå. Alle som fikk første dose i uke 23, må derfor flytte time for dose 2 fra uke 32 til uke 35. innbyggere som berøres av dette, får brev med ny tid for andre dose.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen. slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Aldersgrupper:
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

 

Status vaksinering

Nå er det innbyggere i gruppe 9, 10 og 11 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 6. juli
Dato 6. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1946 2473 2548 3080
Dose 2 291 1003 1866 1109 505 599
Andel D1 100% 97,4% 94,1% 91,6% 84,5% 50,4%
Andel D2 100% 98,1% 90,2% 41% 16,7% 9,8%

 

.

Uke 25 Fra 21. - 27. juni

Nøkkeltall:

 • Ingen fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (ingen i uken før)
 • Det er 10,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 47,1 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 0% (mot nasjonalt 2,3 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

Vi har nå det laveste smittenivået hittil i 2021, men situasjonen kan raskt endre seg. Delta-mutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Det betyr at hvert enkelt nye smittetilfelle vil ha større sjanse for å spre seg enn før, blant alle som ikke er beskyttet mot covid-19.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes gradvis. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere. Selv om de fleste Follo-kommunene har smitte på samme nivå som Nesodden, har Oslo et smittetrykk som er seks ganger høyere (63,1 per 100 000 innbyggere siste 14 dager), noe som utgjør en særskilt risiko for vår kommune.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, har startet og vi mottar nå økt antall doser hver uke. Dette endres stadig fordi vaksineleveransene til landet er ustabile.

 

Alle 18-24 og over 40 år har fått tilbud om vaksine.

 

I uke 26 vaksineres innbyggere i prioriteringsgruppe 10 (18-24 og alle over 40 år). Ansatte i barnehager, skoler og SFO i kommunen, er prioritert for vaksine med dose 1 først i sin aldersgruppe.

 

Denne uken starter også vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

I slutten av uke 27 er planen at også innbyggere mellom 25 og 39 år skal få mulighet til å booke time for vaksinering.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå. Alle som fikk første dose i uke 23, må derfor flytte time for dose 2 fra uke 32 til uke 35.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen. slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Aldersgruppe:
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

 

Nå er det innbyggere i gruppe 9 og 10 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 29. juni 2021
Dato 29. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1944 2434 2419 1529
Dose 2 291 1001 1859 1084 468 577
Andel D1 100% 97,4% 94,0% 90,1% 80,2% 25,0%
Andel D2 100% 97,9% 89.9% 40,1% 15,5% 9,4%

 

 

Uke 24 (14. - 20. juni)

Nøkkeltall:

 • Ingen fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (3 uken før).
 • Det er 15,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 46,7 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 0,4% (mot nasjonalt 2,5 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Vi har nå det laveste smittenivået hittil i 2021, men situasjonen kan raskt endre seg, slik vi har sett i Færder kommune. Delta-mutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Det betyr at hvert enkelt nye smittetilfelle vil ha større sjanse for å spre seg enn før, blant alle som ikke er beskyttet mot covid-19.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes gradvis. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere. Selv om de fleste Follo-kommunene har smitte på samme nivå som Nesodden, har Oslo et smittetrykk som er fem ganger høyere (75,3 per 100 000 innbyggere siste 14 dager), noe som utgjør en særskilt risiko for vår kommune.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, har startet og vi mottar nå økt antall doser hver uke. Dette endres stadig fordi vaksineleveransene til landet er ustabile.

 

Alle over 55 år ha fått tilbud om vaksine.

 

I uke 25 og 26 vaksineres innbyggere i prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). I uke 26 starter også vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

Deretter åpnes det for vaksinering av aldersgruppen 18-24 parallelt med vaksineringen av 40-44, for deretter å vaksinere de mellom 25 og 39 år. Det anslås at man skal begynne med dette i uke 27-28.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

 

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Fra uke 27 vil større aldersgrupper kunne bestille time, og ikke kun de eldste i hver prioriteringsgruppe. Dette gjør kommunen for å gi tilbud om vaksine til de innbyggere som er tilgjengelig for vaksinering.

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikke alvorlige
    sykdommer/tilstander

5. Alder 55-64 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

 

Nå er det innbyggere i gruppe 8 og 9 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

 

Tabell til ukesoversikt 22. juni 2021
Dato 22. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1938 2353 1374 1108
Dose 2 290 999 1837 952 335 535
Andel D1 100% 97,4% 93,7% 87,3% 46% 18,1%
Andel D2 100% 97,7% 88,8% 35,2% 11,1% 8,8%

 

 

Uke 23 (7. juni - 13. juni)

Nøkkeltall:

 • 3 fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, alle med kjent smittevei.
 • Det var 65,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 60,4 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester var på 1,6% (mot nasjonalt 1,5 %).
 • De fleste smittede er voksne.
 • Nesodden er på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Det er en flat smittetrend nå, men det er en svært skjør situasjon som raskt kan endre seg. De fleste smittede siste uke er smittet innad i husstanden. Den totale smittesituasjonen her og i kommuner rundet oss er bakgrunnen for at kriseledelsen har besluttet å ikke forlenge vår lokale forskrift. Fra torsdag 17. er det de nasjonale reglene som gjelder.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, har startet og vi mottar nå økt antall doser hver uke. Dette kan endres fordi vaksineleveransene til landet er ustabile.

 

Det anslås at i løpet av uke 24 vil alle over 55 år ha fått tilbud om vaksine.

 

I uke 25 og 26 legges det opp til vaksinering av innbyggere i prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). I tillegg vil det i uke 26 bli start på vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

Deretter legges det opp til en vaksinering av aldersgruppen 18-24 parallelt med vaksineringen av 40-44, for deretter å vaksinere de mellom 25 og 39 år. Det anslås at man skal begynne med dette i uke 27-28.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Fra uke 27 vil større aldersgrupper kunne bestille time, og ikke kun de eldste i hver prioriteringsgruppe. Dette gjør kommunen for å gi tilbud om vaksine til de innbyggere som er tilgjengelig for vaksinering.

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikke alvorlige
    sykdommer/tilstander
5. Alder 55-64 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

Nå er det innbyggere i gruppe 8 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 13 juni 2021
Dato 13,. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 308 994 1929 1861 819 979
Dose 2 287 995 1799 688 312 496
Andel D1 100% 97,3% 93,3% 68,9% 27,1% 16%
Andel D2 100% 97,3% 87% 25,5% 10,3% 8,1%

 

Uke 22 (31. mai - 6. juni)

Nøkkeltall:
• 12 fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, alle med kjent smittevei.
• Det var 90,9 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 81,9 nasjonalt).
• Andel som testet positivt av totalt antall tester var på 2,3% (mot nasjonalt 1,75 %).
• De fleste smittede er i aldersgruppen 0 til 40 år
• Nesodden er for første gang siden mars nede på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

Det er en synkende smittetrend nå, men det er en svært skjør situasjon som raskt kan endre seg. De fleste smittede siste uke er under 40 år og er nærkontakter tilknyttet et pågående utbrudd.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, starter neste uke, når vi regner med å motta ca. 1400 doser. Det anslås at i løpet av uke 24 vil alle over 55 år ha fått tilbud om vaksine.

 

I uke 25 og 26 legges det opp til vaksinering av innbyggere i prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). I tillegg vil det i uke 26 bli start på vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser. Disse dette gjelder bes sende bekreftelse om studie til kommunen på: vaksine.covid19@nesodden.kommune.no.

 

Deretter legges det opp til en vaksinering av aldersgruppen 18-24 parallelt med vaksineringen av 40-44, for deretter å vaksinere de mellom 25 og 39 år. Det anslås at man skal begynne med dette i uke 27-28.
Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 9 uker mellom dosene nå.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Fra uke 27 vil større aldersgrupper kunne bestille time, og ikke kun de eldste i hver prioriteringsgruppe. Dette gjør kommunen for å gi tilbud om vaksine til de innbyggere som er tilgjengelig for vaksinering.

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikke alvorlige sykdommer/tilstander
5. Alder 55-64 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

 


Nå er det innbyggere i gruppe 8 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 8. juni 2021
Dato 8. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 306 994 1921 1264 749 883
Dose 2 287 992 1699 325 279 470
Andel D1 100% 97,3% 92,9% 46,8% 24,8% 14,5%
Andel D2 100% 97% 82,2% 12% 9,3% 7,7%