Ukentlig statusrapport - koronasituasjonen i Nesodden kommune

Hver tirsdag oppsummerer vi forrige ukes relevante koronatall og vaksinestatus, og gir en kort vurdering av utviklingen på Nesodden den siste uken. Klikk for stort bilde 

Neste statusrapport kommer 10. august

Uke 30 (Fra 26. juli - 2. august)

Nøkkeltall:

• Seks personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 7 smittet de siste 14 dager

• Det ble tatt 298 tester.

• Det er 35,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 69,3 nasjonalt)

• Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste

14 dager).

 

Smitten i vårt område ligger lavere enn landsgjennomsnittet, men det er en stigende trend både på Nesodden og i landet som helhet. Det er derfor viktig at alle følger smittevernrådene med god håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.

 

Det er per i dag ingen fra Nesodden som er innlagt på sykehus pga. covid-19, mens tallet for landet som helhet er 16. Dette er et lavt antall sammenliknet med tidligere i pandemien.

 

Vaksineringen

Blant Nesoddens innbyggere i aldersgruppen 45 år og oppover er hele 92,43 prosent vaksinert med første vaksinedose, og 62,8 prosent er fullvaksinerte. I aldersgruppen 18-44 år har 75 prosent fått første vaksinedose og 20 prosent er fullvaksinerte. I tillegg har 117 sytten-åringer blitt vaksinert med første dose. Totalt sett er nå 85,1% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 1, og dette tilsvarer 2/3-deler av befolkningen som helhet.

 

Som tallene over viser ligger Nesodden altså an til en svært høy dekningsgrad, og vaksineringen er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden fremover. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine, og i uke 31 vil det ikke vaksineres med vaksinedose 1. Fra uke 32 vil man igjen kunne avtale tid for å få vaksinedose 1, og man kan også i denne uken benytte seg av drop-in-tilbud mandag-fredag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

 

I disse dager går det også ut brev til alle i kommunen over 18 år som ikke har vaksinert seg, med en oppfordring om å ta vaksinen.

 

Tabell til ukesoversikt 3. august 2021
Dato 3. august 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 997 1954 2504 2643 4549
Dose 2 293 1010 1890 1442 1080 1210
Andel D1 100% 97,6% 94,5% 92,7% 88% 75%
Andel D2 100% 98,8% 91,4% 53% 36% 20%

 

Uke 29 (fra 19. juli - 25. juli)

Nøkkeltall:

 • 1 person fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 2 smittet de siste 14 dager
 • Det ble tatt 234 tester.
 • Det er 10,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 50,7 nasjonalt)
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Smitten i vårt område er godt under landsgjennomsnittet, men det er en svakt stigende trend i landet. Det er derfor viktig å oppfordre alle til å følge smittevernrådene med god håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.

 

Som et tiltak for å nå flere i de yngste aldersgruppene opprettholdt kommunen tilbud om drop-in-timer også i uke 29. Dette har også blitt benyttet også av eldre aldersgrupper statistikken viser en liten vekst i flere aldersgrupper. Totalt sett er nå 85,1% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 1, en økning fra 83,8% uken før.

 

Vaksineringen
Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og leve mest mulig normalt i tiden fremover.

 

Nesodden ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine, og i fra tirsdag i uke 30 og i uke 31 vil det ikke vaksineres med vaksinedose 1, men man kan fremdeles avtale tid for vaksinedose 1 i fra uke 32.  

 

I uke 29 fikk 160 personer sin første dose i aldersgruppen 18-44. Totalt har nå 74,1% fått sin første dose i denne aldersgruppen, en økning fra 71,5% i forrige uke. I aldersgruppen 45-54 år har man nå totalt vaksinert 87,5 % med dose en, og totalt sett er 85,1 % av befolkningen over 18 år nå vaksinert med dose en.

 

Tabell til ukesoversikt 27. juli 2021
Dato 27. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 997 1954 2503 2641 4528
Dose 2 293 1010 1890 1463 1067 1187
Andel D1 100% 97,6% 94,5% 92,7% 87,5% 74,1%
Andel D2 100% 98,8% 91,4% 54,1% 35,4% 19,4%

 

 

Uke 28 (fra 12. juli - 18. juli)

Nøkkeltall:

 • 1 person fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (seks i uken før)
 • Det ble tatt 222 tester.
 • Det er 35,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 44,5 nasjonalt)
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Smitten i vårt område er under landsgjennomsnittet, men i en del kommuner er det store smitteutbrudd. Det kan være klokt å ha i tankene at hvis man reiser til andre steder, kan det være utbrudd i den kommunen man reiser til, som man så tar med seg hjem fra reise.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes for stadig nye land. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere for å unngå ny smittebølge.

 

Som et tiltak for å nå flere i de yngste aldersgruppene opprettet vi i uke 28 tilbud om drop-in-timer.

 

Deltamutasjonen dominerer
Deltamutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Mutasjonen er påvist i vår kommune og i flere av våre nabokommuner.

 

Risikoen for spredning av deltaviruset er stor fordi mange reiser til andre kommuner med høy smitteforekomst og til land med stor spredning av dette viruset. Vi ser nå at stadig flere land innfører strenge tiltak, nettopp grunnet spredning av deltavirus.

 

Vår erfaring med dette viruset er begrenset, men det ser ut til å starte med lette symptomer. Derfor er det svært viktig at alle har en lav terskel for å ta en test.

 

Vaksineringen
Nesodden ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år får nå tilbud om vaksine og kan booke tid på nett.

 

308 personer fikk sin første dose i aldersgruppen 18-44 år i uke 28. Totalt har nå 71,5% fått sin første dose i den aldersgruppen, en økning fra 66,5 % i forrige uke. I aldersgruppen 45-54 år har man nå totalt vaksinert 87% med dose en.

 

Gjennomføring av vaksinering er en meget krevende oppgave, så det er svært viktig at innbyggere møter til sin avtalte vaksinetid. Vaksinesenteret erfarer at mange avbestiller sin vaksinetime og en del møter ikke til avtalt time. Vi oppfordrer derfor til å booke tid og møte til avtalt tid, slik at vi får brukt vaksinedosene

 

Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og leve mest mulig normalt i tiden fremover.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?
Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Status vaksinering

Alle innbyggere som ikke har fått første dose av vaksinen kan booke tid for vaksinering. Tidspunkt for andre dose tildeles på vaksinesenteret når første dose gis.

Tabell til ukesoversikt 20. juli 2021
Dato 20. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 997 1951 2497 2625 4368
Dose 2 292 1010 1887 1268 765 841
Andel D1 100% 97,6% 94,3% 92,4% 87,0% 71,5%
Andel D2 100% 98,8% 91,2% 46,9% 25,4% 13,8%

 

 

Uke 27 Fra 5. -11. juli

Nøkkeltall

 • Seks fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (en i uken før)
 • Det er 30,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 47,4 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 1% (mot nasjonalt 2,4 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Vi har nå fått påvist de første smittetilfellene med delta. Deltamutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Vi forventet at denne mutasjonen ville komme hit på et tidspunkt og nå er det påvist i vår kommune og i flere av våre nabokommuner. Risikoen for spredning av deltaviruset er stor fordi mange reiser til andre kommuner med høy smitteforekomst og til land med stor spredning av dette viruset. Vi ser nå at stadig flere land innfører strenge tiltak, nettopp grunnet spredning av deltavirus. Vår erfaring med dette viruset er begrenset, men det ser ut til å starte med lette symptomer. Derfor er det svært viktig at alle har en lav terskel for å ta en test.

 

Smitten i vårt område er under landsgjennomsnittet, men i en del kommuner er det store smitteutbrudd. Det kan være klokt å ha i tankene at hvis man reiser til andre steder, kan det være utbrudd i den kommunen man reiser til, som man så tar med seg hjem fra reise.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes for stadig nye land. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere for å unngå ny smittebølge.

 

Vaksine

Nesoddens ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år får nå tilbud om vaksine og kan booke tid på nett. Gjennomføring av vaksinering er en meget krevende oppgave, så det er svært viktig at innbyggere møter til sin avtalte vaksinetid. Vaksinesenteret erfarer nå at mange avbestiller sin vaksinetime og en del møter ikke til avtalt time. Vi oppfordrer derfor til å booke tid og møte til avtalt tid, slik at vi får brukt vaksinedosene. I uke 28 vil det også førstkommende onsdag bli tilbud om drop-in.

 

Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte viktig for å kunne holde samfunnet åpent og leve mest mulig normalt i tiden fremover.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen. slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Status vaksinering

Alle innbyggere som ikke har fått første dose av vaksinen kan booke tid for vaksinering. Tidspunkt for andre dose tildeles på vaksinesenteret når første dose gis.

 

Tabell til ukesoversikt 13. juli 2021
Dato 13. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1947 2481 2584 4060
Dose 2 291 1005 1871 1135 542 610
Andel D1 100% 97,4% 94,1% 91,8% 85,6% 66,5%
Andel D2 100% 98,1% 90,5% 42% 18% 10,0%

 

Uke 26 Fra 28. juni – 4. juli

 

Nøkkeltall

 • En fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (ingen i uken før)
 • Det er 15,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 48,1 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 0,2% (mot nasjonalt 2,5 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Vi har det laveste smittenivået hittil i 2021, men situasjonen kan raskt endre seg, så det er ingen grunn til å slippe opp på smitteverntiltakene. Delta-mutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Foreløpig har vi vært heldige på Nesodden og kun fått påvist smitte med Alpha.

 

Smitten i vårt område er under landsgjennomsnittet, men i en del kommuner er det store smitteutbrudd. Det kan være klokt å ha i tankene at hvis man reiser til andre steder, kan det være utbrudd i den kommunen man reiser til, som man så tar med seg hjem fra reise.

 

Regjeringen ber kommunene om å forberede seg på ulike scenario for høsten:

 • Scenario 1: Mange vaksinerte med god effekt på smitte og sykelighet.
 • Scenario 2: Smitteøkning med ulike virusvarianter som kommunene må håndtere med lokale tiltak.
 • Scenario 3: Ny bølge av smitte over hele landet, i alle aldersgrupper, med ny virusvariant som gir mer alvorlig sykdom. Inngripende nasjonale tiltak må iverksettes.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes for stadig nye land. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere for å unngå nye smittebølger..

 

Vaksine

Nesoddens ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år får nå tilbud om vaksine og kan booke tid på nett. Gjennomføring av vaksinering er en meget krevende oppgave, så det er svært viktig at innbyggere møter til sin avtalte vaksinetid.

 

Denne uken vaksineres studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå. Alle som fikk første dose i uke 23, må derfor flytte time for dose 2 fra uke 32 til uke 35. innbyggere som berøres av dette, får brev med ny tid for andre dose.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen. slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Aldersgrupper:
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

 

Status vaksinering

Nå er det innbyggere i gruppe 9, 10 og 11 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 6. juli
Dato 6. juli 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1946 2473 2548 3080
Dose 2 291 1003 1866 1109 505 599
Andel D1 100% 97,4% 94,1% 91,6% 84,5% 50,4%
Andel D2 100% 98,1% 90,2% 41% 16,7% 9,8%

 

.

Uke 25 Fra 21. - 27. juni

Nøkkeltall:

 • Ingen fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (ingen i uken før)
 • Det er 10,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 47,1 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 0% (mot nasjonalt 2,3 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

Vi har nå det laveste smittenivået hittil i 2021, men situasjonen kan raskt endre seg. Delta-mutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Det betyr at hvert enkelt nye smittetilfelle vil ha større sjanse for å spre seg enn før, blant alle som ikke er beskyttet mot covid-19.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes gradvis. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere. Selv om de fleste Follo-kommunene har smitte på samme nivå som Nesodden, har Oslo et smittetrykk som er seks ganger høyere (63,1 per 100 000 innbyggere siste 14 dager), noe som utgjør en særskilt risiko for vår kommune.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, har startet og vi mottar nå økt antall doser hver uke. Dette endres stadig fordi vaksineleveransene til landet er ustabile.

 

Alle 18-24 og over 40 år har fått tilbud om vaksine.

 

I uke 26 vaksineres innbyggere i prioriteringsgruppe 10 (18-24 og alle over 40 år). Ansatte i barnehager, skoler og SFO i kommunen, er prioritert for vaksine med dose 1 først i sin aldersgruppe.

 

Denne uken starter også vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

I slutten av uke 27 er planen at også innbyggere mellom 25 og 39 år skal få mulighet til å booke time for vaksinering.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå. Alle som fikk første dose i uke 23, må derfor flytte time for dose 2 fra uke 32 til uke 35.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen. slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Aldersgruppe:
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

 

Nå er det innbyggere i gruppe 9 og 10 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 29. juni 2021
Dato 29. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1944 2434 2419 1529
Dose 2 291 1001 1859 1084 468 577
Andel D1 100% 97,4% 94,0% 90,1% 80,2% 25,0%
Andel D2 100% 97,9% 89.9% 40,1% 15,5% 9,4%

 

 

Uke 24 (14. - 20. juni)

Nøkkeltall:

 • Ingen fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (3 uken før).
 • Det er 15,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 46,7 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 0,4% (mot nasjonalt 2,5 %).
 • Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Vi har nå det laveste smittenivået hittil i 2021, men situasjonen kan raskt endre seg, slik vi har sett i Færder kommune. Delta-mutasjonen av viruset påvises i stadig flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Det betyr at hvert enkelt nye smittetilfelle vil ha større sjanse for å spre seg enn før, blant alle som ikke er beskyttet mot covid-19.

 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes gradvis. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene og karantene – blir enda viktigere. Selv om de fleste Follo-kommunene har smitte på samme nivå som Nesodden, har Oslo et smittetrykk som er fem ganger høyere (75,3 per 100 000 innbyggere siste 14 dager), noe som utgjør en særskilt risiko for vår kommune.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, har startet og vi mottar nå økt antall doser hver uke. Dette endres stadig fordi vaksineleveransene til landet er ustabile.

 

Alle over 55 år ha fått tilbud om vaksine.

 

I uke 25 og 26 vaksineres innbyggere i prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). I uke 26 starter også vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

Deretter åpnes det for vaksinering av aldersgruppen 18-24 parallelt med vaksineringen av 40-44, for deretter å vaksinere de mellom 25 og 39 år. Det anslås at man skal begynne med dette i uke 27-28.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

 

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Fra uke 27 vil større aldersgrupper kunne bestille time, og ikke kun de eldste i hver prioriteringsgruppe. Dette gjør kommunen for å gi tilbud om vaksine til de innbyggere som er tilgjengelig for vaksinering.

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikke alvorlige
    sykdommer/tilstander

5. Alder 55-64 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

 

Nå er det innbyggere i gruppe 8 og 9 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

 

Tabell til ukesoversikt 22. juni 2021
Dato 22. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 309 996 1938 2353 1374 1108
Dose 2 290 999 1837 952 335 535
Andel D1 100% 97,4% 93,7% 87,3% 46% 18,1%
Andel D2 100% 97,7% 88,8% 35,2% 11,1% 8,8%

 

 

Uke 23 (7. juni - 13. juni)

Nøkkeltall:

 • 3 fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, alle med kjent smittevei.
 • Det var 65,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 60,4 nasjonalt).
 • Andel som testet positivt av totalt antall tester var på 1,6% (mot nasjonalt 1,5 %).
 • De fleste smittede er voksne.
 • Nesodden er på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

 

Det er en flat smittetrend nå, men det er en svært skjør situasjon som raskt kan endre seg. De fleste smittede siste uke er smittet innad i husstanden. Den totale smittesituasjonen her og i kommuner rundet oss er bakgrunnen for at kriseledelsen har besluttet å ikke forlenge vår lokale forskrift. Fra torsdag 17. er det de nasjonale reglene som gjelder.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, har startet og vi mottar nå økt antall doser hver uke. Dette kan endres fordi vaksineleveransene til landet er ustabile.

 

Det anslås at i løpet av uke 24 vil alle over 55 år ha fått tilbud om vaksine.

 

I uke 25 og 26 legges det opp til vaksinering av innbyggere i prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). I tillegg vil det i uke 26 bli start på vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser.

 

Deretter legges det opp til en vaksinering av aldersgruppen 18-24 parallelt med vaksineringen av 40-44, for deretter å vaksinere de mellom 25 og 39 år. Det anslås at man skal begynne med dette i uke 27-28.

 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 12 uker mellom dosene nå.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Fra uke 27 vil større aldersgrupper kunne bestille time, og ikke kun de eldste i hver prioriteringsgruppe. Dette gjør kommunen for å gi tilbud om vaksine til de innbyggere som er tilgjengelig for vaksinering.

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikke alvorlige
    sykdommer/tilstander
5. Alder 55-64 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

Nå er det innbyggere i gruppe 8 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 13 juni 2021
Dato 13,. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 308 994 1929 1861 819 979
Dose 2 287 995 1799 688 312 496
Andel D1 100% 97,3% 93,3% 68,9% 27,1% 16%
Andel D2 100% 97,3% 87% 25,5% 10,3% 8,1%

 

Uke 22 (31. mai - 6. juni)

Nøkkeltall:
• 12 fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, alle med kjent smittevei.
• Det var 90,9 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 81,9 nasjonalt).
• Andel som testet positivt av totalt antall tester var på 2,3% (mot nasjonalt 1,75 %).
• De fleste smittede er i aldersgruppen 0 til 40 år
• Nesodden er for første gang siden mars nede på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager).

Det er en synkende smittetrend nå, men det er en svært skjør situasjon som raskt kan endre seg. De fleste smittede siste uke er under 40 år og er nærkontakter tilknyttet et pågående utbrudd.

 

Når kan jeg regne med å få vaksine?

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, starter neste uke, når vi regner med å motta ca. 1400 doser. Det anslås at i løpet av uke 24 vil alle over 55 år ha fått tilbud om vaksine.

 

I uke 25 og 26 legges det opp til vaksinering av innbyggere i prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). I tillegg vil det i uke 26 bli start på vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser. Disse dette gjelder bes sende bekreftelse om studie til kommunen på: vaksine.covid19@nesodden.kommune.no.

 

Deretter legges det opp til en vaksinering av aldersgruppen 18-24 parallelt med vaksineringen av 40-44, for deretter å vaksinere de mellom 25 og 39 år. Det anslås at man skal begynne med dette i uke 27-28.
Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi får de vaksinene som er varslet.

 

Regjeringen har besluttet at det skal være 9 uker mellom dosene nå.

 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine?

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.

 

Fra uke 27 vil større aldersgrupper kunne bestille time, og ikke kun de eldste i hver prioriteringsgruppe. Dette gjør kommunen for å gi tilbud om vaksine til de innbyggere som er tilgjengelig for vaksinering.

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikke alvorlige sykdommer/tilstander
5. Alder 55-64 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

 


Nå er det innbyggere i gruppe 8 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose.

Tabell til ukesoversikt 8. juni 2021
Dato 8. juni 2021 85+ 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44
Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108
Dose 1 306 994 1921 1264 749 883
Dose 2 287 992 1699 325 279 470
Andel D1 100% 97,3% 92,9% 46,8% 24,8% 14,5%
Andel D2 100% 97% 82,2% 12% 9,3% 7,7%