Uendrede covid-19-tiltak på Nesodden frem til 9. mai

Klikk for stort bildeKriseledelsen i Nesodden kommune besluttet i sitt møte 29. april at det ikke blir endringer i smittetiltakene nå. Beslutningen er fattet etter en uke der covid-19-smitten på Nesodden igjen øker. 

– Vår førsteprioritet er at barnas hverdag i barnehage, skole og SFO er så normal som mulig, sier ordfører Eivind Hoff-Elimari.   

 

Skolene og barnehagene vil fortsette på gult nivå, og barnehagene går fra mandag 3. mai over til normal åpningstid. Åpningstidene vil kunne begrenses ved den enkelte barnehage hvis smittesituasjonen skulle tilsi det. Heia barnehage blir satt på rødt fra og med 30. april på grunn av smittesituasjonen. Nærmere informasjon har gått ut fra barnehagen til foresatte. Steinerskolen går over fra rødt til gult nivå neste uke. Videregående skole og Introsenteret fortsetter på gult nivå. 

 

– For to uker siden åpnet vi for fritidsaktiviteter utendørs, og det er godt å se alle barn og unge som nå er ute og har det fint, sier ordfører Eivind Hoff-Elimari. – Vi hadde alle håpet at smittesituasjonen nå var slik at vi kunne ha åpnet også for fritidsaktiviteter innendørs, og vi har hatt et godt samarbeid med bl.a. Nesodden idrettsråd for å finne trygge løsninger. Dessverre øker smitten på Nesodden, og det vil derfor ikke være forsvarlig å åpne ytterligere opp nå.   

 

Dette er reglene og anbefalingene som gjelder på Nesodden.