TØRKEN HAR KONSEKVENSER FOR ALLE PÅ NESODDEN – SITUASJONEN KREVER TILTAK

I følge NVE opplever Norge den verste tørken på 70 år, og det ser ikke ut til at det blir noe bedre med det første. NVE sier videre at grunnvannstanden er meget lav - og synkende i Sør-Norge. Dette gjelder også på Nesodden.

Lav vannstand Bleksli - Klikk for stort bilde

I følge NVE opplever Norge den verste tørken på 70 år, og det ser ikke ut til at det blir noe bedre med det første. NVE sier videre at grunnvannstanden er meget lav - og synkende i Sør-Norge. Dette gjelder også på Nesodden. Vi får meldinger om at private brønner/borehull nå går tomme, og situasjonen er også svært utfordrende for de kommunale vannverkene. For disse er situasjonen som følger:

 • Bleksli vannverk får vann fra Blekslitjern, men nivået i tjernet avhenger også av grunnvannstanden. Det hentes normalt også noe vann fra Ravnsborgtjern over til Blekslitjern. Denne muligheten har i sommer vært minimal grunnet lav vannstand i dette tjernet. Blekslitjern synker nå med 2 cm pr. dag. Vannverket produserer med de forholdene vi har nå 3300-3400 m³ i døgnet.
 • Fagerstrand vannverk har 2 borehull og det ene hullet har nå gått tomt. Det andre borehullet gir kun ca. halvparten av normal vannmengde. Dette tilsvarer ca. 1/5 av forbruket på Fagerstrand, og Bleksli vannverk må derfor supplere mye mer vann til Fagerstrand enn normalt.
 • Kirkåsen vannverk henter vann fra 2 borehull inntil Røertjernet. Borehullene gir fortsatt nok vann til husstandene vannverket forsyner.
 • Selv om det har vært vanningsrestriksjoner siden midten av mai er vannforbruket høyere enn normalt, og ligger nå på 3200 m³ i døgnet. Dette er opp mot det vi pr. nå kan produsere.
 • Enkelte abonnenter opplever å miste vanntrykket på grunn av det store vannforbruket samt utfordringer med fordeling av vann mellom de ulike områdene på Nesodden.
 • Brannberedskapen svekkes.
 • Uten nedbør av betydning vil Nesodden kunne produsere vann fra egne vannkilder i ytterligere 1 – 1½ måneder.

Denne situasjonen krever tiltak, og vannforbruket må ned

Følgende tiltak iverksettes:

 1. Det innføres strengere restriksjon i bruk av vann. All bruk av slange er forbudt. Dryppvanning/svetteslange skal heller ikke benyttes. Vannslanger skal frakobles utekraner. SMS-varsling sendes til alle abonnenter. Kontroll av forbudet vil bli iverksatt.
 2. Det klargjøres tappekraner hvor de som har tørre private brønner selv kan hente vann. Dette vil bli gjort på følgende steder: Tangenten (kommunehuset), Bleksli vannverk, Fagerstrand brygge, Oksval pumpestasjon, Bomansvik brygge pumpestasjon og Heia barnehage. Tappepunktene vil bli merket og beboerne må ha med egne kanner/beholdere. Dersom det er akutt behov for vann og huseier ikke selv kan hente vannet så kan man kontakte vakt på telefon 95 08 29 99.
 3. Kommunen er i dialog med Bærum kommune for å sikre beredskap rundt reservevannforsyningen, og supplere det vi selv produserer av vann.

Når vi nå har den verste tørken på 70 år har alle et ansvar for å begrense vannforbruket uansett om man har kommunalt vann eller privat løsning. Når du begrenser ditt vannforbruk bidrar du til at andre får stabilt vann i sine kraner, og kanskje unngår vi at noen private brønner går tomme for vann.

 

Her er noen av Naturvernforbundets tips til å spare vann

Her er noen av Naturvernforbundets tips for å spare vann:

 • Skal du vanne blomstene, bruk vannet fra oppvasken, fra potetene eller fra dusjen i morges. Blomster, busker og trær tåler både såperester og møkkete vann.
 • Unngå å fylle badekaret.
 • Dusj kortere og bruk sparedusj.
 • Ikke trekk ned unødig i toalettet
 • Kjør vaskemaskin og oppvaskmaskin når de er ordentlig fulle.
 • Ha alltid en flaske eller mugge med kaldt vann i kjøleskapet. Da unngår du å la springen renne for å få kaldt drikkevann.

Ytterligere tips til vannsparing:

 • Sjekk at vannkraner ute eller inne ikke drypper/renner.
 • Spar på vannet – ikke la vann stå og renne unødig.

   

Fant du det du lette etter?