Tingenes Bibliotek: Sammen skaper vi det gode livet!

En spennende nyvinning kommer til Tangen sentrum!

Nesodden kommune og Nesoddliv har inngått et fruktbart samarbeid om et pilotprosjekt med det mål å skape en mer spennende skolegård for barn og ungdom, samt bidra til et engasjert og levende samfunn. Dette prosjektet bærer tre viktige elementer:

Nesodden kommune og Nesoddliv har inngått et fruktbart samarbeid om et pilotprosjekt med det mål å skape en mer spennende skolegård for barn og ungdom, samt bidra til et engasjert og levende samfunn. Dette prosjektet bærer tre viktige elementer:

 

Tingenes bibliotek

Kontainerne som rommer, Tingenes Bibliotek, blir midlertidig flyttet fra Varden til skolegården på Tangenåsen. Initiativet er designet for å fremme delingskultur og utvide samarbeid rundt sirkulære prinsipper. Det vil også tjene som en plattform for samskapingsprosjekter som gir liv til nye ideer og muligheter.

 

Elsykkelordning

Ved å videreføre elsykkelordningen i samarbeid med Tingenes bibliotek, støtter vi miljøvennlig transport og jobber mot et grønnere Nesodden. Dette bidrar til å redusere trafikk og styrker vårt engasjement for bærekraft.

 

Kontainerprosjekt

Kontainerne vil også fungere som en kreativ arena for å utforske delings- og sirkulære ideer. I samarbeid med ungdommen, gjennom PPT-tjenesten, vil dette tiltaket forbedres med mindre tilbygg, dekorasjon og installasjoner.

 

Valget av plassering nær barne- og ungdomsskolen er nøye overveid for å skape positive ringvirkninger for barn og unge i nærområdet.

 

Hold øynene åpne for mer informasjon! Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål, er vi her for å lytte. Ta kontakt via:  medvirkning@nesodden.kommune.no.