Tilskuddsordning for tiltak som reduserer materielt forbruk

Klikk for stort bildeUtvidet søknadsfrist:
15. oktober 2020


Nesodden kommune har avsatt 100 000 kr som skal brukes til støtteordning for tiltak som bidrar til å minske materielt forbruk og samtidig bidrar til mer delings, utlåns- og reparasjonsordninger for Nesoddens innbyggere.

Hvem kan søke?

Alle juridiske personer samt aktører med organisasjonsnummer.
 

Støtten har som mål:

 • Å legge til rette for mer deling, gjenbruk og reparasjon for å kunne redusere det materielle forbruket.
 • Å skape samarbeid og innovative løsninger som bidrar til å redusere materielt forbruk samt øke kunnskap og erfaring innenfor temaet.
 • Å vise fram nye muligheter for å redusere materielt forbruk, fremme tilgang til delings- og reparasjonsordninger.
 • Tiltakene kan være helhetlige prosjekter eller en serie av aktiviteter.

 

Eksempler på tiltak som kan få støtte

 • Reparasjonsaktiviteter og kunnskapsformidling om reparasjon.
 • Delings- og utlånsordninger av f.eks. aktivitetsutstyr, verktøy etc.
 • Tiltak som bidrar til reduksjon av matsvinn.
 • Arrangementer som kan være i tilknytning til mer langsiktige prosjekter.

 

Støttesum

Det settes ingen begrensninger for søknadssum, men det er avsatt 100 000 kr totalt til hele støtteordningen.


Kriterier

 • Tiltaket bør etterstrebe å nå så mange som mulig, være synlig og dekke et etterspurt behov på Nesodden.
 • Tiltaket bør bidra til holdningsskapende arbeid og engasjement blant innbyggere og nabolag samt øke kunnskap rundt tiltak som bidrar til redusert materielt forbruk.
 • Det oppmuntres til prosjekter som kan utløse andre støttemidler, og til prosjekter som samler aktører for gjenbruk/utlån/reparasjon.
 • Prosjekter som ikke har alternativ finansiering vil prioriteres.
 • Dersom prosjektet innebærer at det skal gjøres innkjøp, bør det kunne vises til at det faktisk er etterspørsel etter varene eller tjenestene som skal kjøpes inn.
 • Søknadsskjema (nederst på siden) må fylles ut og sendes inn.

 

Andre kriterier og begrensninger

 • Egeninnsats må synliggjøres.
 • Søker må selv sørge for eventuelle nødvendige tillatelser.
 • Det må avklares hvem som ”eier”, forsikrer og er ansvarlig for utstyr.
 • Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket som planlagt, skal dette straks tilbakemeldes kommunen.
 • Annonsering og kunngjøring av tiltakene og prosjektene skal vise at tiltaket er støttet av Nesodden kommune.

 

Sluttrapport

Det må sendes inn en sluttrapport for tiltaket innen 1. juni 2021. Skjema for sluttrapport vil sendes til søkere som mottar tilskudd, og bør inkludere følgende:

 • Regnskap undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.
 • Informasjon om prosjektet, aktiviteter som er gjennomført og nøkkelerfaringer.
 • Fotodokumentasjon og eventuelle presseklipp fra prosjektet, som viser hvordan midlene er benyttet.
 • Bør vise til potensielle resultater for redusert materielt forbruk og måling av resultater.


Tilbakebetaling

Innvilgede midler må tilbakebetales Nesodden kommune snarest og uoppfordret dersom midlene ikke er benyttet innen utløpet av 2021, eller ikke benyttet til formålet som det ble søkt om.


 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med miljørådgiver Pauline Kajl på e-post: pauline.kajl@nesodden.kommune.no


 

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsskjemaet sendes til miljørådgiver Pauline Kajl: pauline.kajl@nesodden.kommune.no
Søkadsfrist er 15. oktober 2020

 

Til søknadsskjema (DOCX, 24 kB)