Tid for å søke hall-tid for lag og foreninger

Bjørnemyrhallen - Klikk for stort bilde Nesodden kommune

 

Søknadsfrist: 15. februar 2021

 

Ny tildelingsprosess for hall-tid gjelder fast leie av samtlige idrettshaller, gymsaler og svømmehaller i Nesodden kommune.

 

 

Her kan du laste ned retningslinjer for halltildeling i Nesodden kommune (PDF, 131 kB)

 

Søknaden sendes: 

Nesodden kommune
Kultur, næring, idrett og friluftsliv
Pb 123
1451 Nesoddtangen eller postmottak@nesodden.kommune.no

 

Halltildelingen gjøres for en varighet av 2 år.

 

Søknad om leie av idrettshaller og gymsaler leveres på søknadsskjema

innen 15. februar 2021.

 

Nesodden Idrettsråd (NIR) behandler søknadene og sender sitt forslag til fordeling til alle søkere innen 1. april 2021.

 

Alle søkere kan uttale seg til dette forslaget innen 14 dager.

 

NIR sender sitt endelige forslag til virksomhetsleder Park, idrett og friluftsliv. Virksomhetsleder fatter vedtak til fordeling innen 1. juni 2021.

 

Søknaden må skrives på kommunens skjema til ned lasting. Søknader som leveres på egne skjemaer vil ikke bli behandlet.

 

Alle foreninger søker som en helhet (ikke per lag i foreningen). Foreninger med flere ulike grupper, som Nesodden IF og Fagerstrand IF, bes om å søke samlet for respektive gruppe, samt å angi medlemstallet pr. spesifikk gruppe, som søker om tid.

 

Så langt det er mulig vil NIR i samråd med virksomhetsleder forsøke å unngå store endringer fra tildeling til tildeling for den enkelte leietaker.

 

Priser