Spørreundersøkelse på Fagerstrand om hvor ny barneskole skal plasseres

I disse dager mottar 1479 innbyggere på Fagerstrand en kort spørreundersøkelse på SMS fra Nesodden kommune. Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Public og Norsk Gallup, og dreier seg om hvor den nye skolen på Fagerstrand bør ligge. 

Spørreundersøkelsen gjennomføres i forbindelse med at kommunestyret skal beslutte hvor fremtidens skole på Fagerstrand skal plasseres. Resultatet av meningsmålingen vil inngå som et av mange elementer i kunnskapsgrunnlaget kommuneadministrasjonen skal presentere for kommunestyret før beslutningen fattes. 

 

Spørreundersøkelsen tar bare omkring 2 minutter å besvare, og resultatet blir offentliggjort som del av sakspapirene i forkant av formannskapsmøtet den 15. juni.  

 

Om undersøkelsen

Det er 1479 personer i skolekretsen på Fagerstrand som nå får mulighet til å si sin mening. I hele skolekretsen bor det 2542 personer over 18 år, og det er svært sjeldent at en så stor andel av et utvalg får anledning til å svare på en meningsmåling.

 

Kantar Public og Norsk Gallup som utfører meningsmålingen på vegne av kommunen, opplyser at undersøkelsen er representativ, men at den yngste aldersgruppen er noe underrepresentert. Dette skyldes blant annet at flere i denne gruppen har reservert seg mot at telefonnumrene deres skal videreformidles av teleselskapene. I analysen som gjøres av Kantar Public etter at spørreundersøkelsen er avsluttet, vil tallene vektes slik at man også kan se hva resultatet hadde blitt hvis gruppen av unge ikke hadde vært underrepresentert.