Sparebankstiftelsen DNB har kjøpt eiendommen Hesteløkka på Nesoddtangen

Nesoddens ordfører Cathrine Kjenner Forsland, André Støylen i Sparebankstiftelsen og Ole Søilen i Oslofjordens friluftsråd kunngjorde 17. november at Sparebankstiftelsen DNB har kjøpt eiendommen Hesteløkka på Nesoddtangen. Eiendommen er på nær 5 mål og ligger to minutters gange fra Tangen båt- og bussterminal. Kjøpet sikrer en sentral strandeiendom for allmennheten, samtidig som strandsonen ivaretas.

Sikrer tilgang til fjord og strender

Området er nå varig sikret som natur- og friluftsområde for allmennheten, et viktig bidrag for å sikre felleskapets tilgang til fjorden.  På sikt kan bygningene på eiendommen kanskje bli del av Kystled Oslofjorden, på samme måte som Rødstua som ligger på andre siden av Tangen.

 

I strandsonen gjelder et generelt byggeforbud, og det et skal tas hensyn til natur, friluftsliv og andre allmenne interesser, likevel er bare 68 prosent av strandsonen i Norge tilgjengelig for allmennheten. Nedbygging av strandsonen er en av grunnene til at Oslofjorden er i en dårlig tilstand, og Oslofjordens Friluftsråd har arbeidet i 90 år for å sikre allmennhetens tilgang til fjordens strender, svaberg og holmer. Strandsone og tilgjengelighet står på den politiske dagsorden i flere av kommunene rundt Oslofjorden, og flere friluftslivsområder rustes opp for å kunne motta flere besøkende. 

 

Et område med store muligheter

-Det er helt overveldende at Sparebankstiftelsen har kjøpt denne eiendommen til fellesskapet, sier ordfører Cathrine Kjenner Forsland. Det er en stor glede at stedets rike historie, kulturelle arv og strandlinje nå vil bli tilgjengelig for allmennheten, takket være Sparebankstiftelsens og Oslofjorden friluftsråds engasjement. 

 

-Området kan blant annet benyttes til læring og opplevelser knyttet til kystkultur og naturmangfoldet rundt Oslofjorden. Det kan åpnes for samarbeid med skoler og barnehager og gi spennende muligheter for lokalsamfunnet. Nesodden takker for denne fantastiske gaven til fellesskapet, avslutter ordfører.