Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Solid overskudd for Nesodden kommune i 2018

Klikk for stort bildeNesodden kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på 44,7 millioner kroner, eller 3,2 prosent. - Resultatet skyldes god og målrettet økonomistyring, samtidig som kommunen har hatt en positiv utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd fra staten, sier rådmann Wenche Folberg. - Tett samhandling med ansatte, tillitsvalgte og politikere har vært viktig for å oppnå det gode resultatet.

I siste økonomirapportering til kommunestyret før jul anslo rådmannen et overskudd på mellom 10 og 13 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet – resultatet etter netto avsetninger – ble på 31,6 millioner kroner. Kommunen er delt inn i ulike virksomhetsområder, og sett under ett går disse i pluss med fire millioner kroner sammenliknet med revidert budsjett. Resten av overskuddet skyldes i det vesentlige høyere skatteinntekter på om lag 20 millioner kroner.

 

-Noen vil kanskje tenkte at det er rart med et overskudd så lenge Nesodden har uløste oppgaver, men det er viktig og helt nødvendig for en kommune som vår at vi også klarer å sette av penger til investeringer, sier Folberg.

 

Ordfører Truls Wickholm er veldig godt fornøyd med driftsresultatet på 3,2 prosent. - Det skyldes god økonomistyring fra administrasjonen, og at vi politisk har hatt et mål om 3 prosent driftsresultat. Det er viktig og helt nødvendig for oss at vi klarer å sette av penger over tid. Resultatet er særlig gledelig fordi det er dette som gir oss muskler til å ta helt nødvendige investeringer i skole, eldreomsorg, og idrettsanlegg, sier Wickholm.

 

Regnskapet er nå sendt til revisjon. Etter at revisor har gjennomført revisjonen blir regnskapet sendt til kontrollutvalget for uttalelse, og deretter behandlet i kommunestyret i mai eller juni.