Søk om midler fra Follo næringsfond.

Forskjellige yrkesgrupper - Klikk for stort bilde Istockphoto  Næringslivet i alle kommuner har store utfordringer i korona-situasjonen, og Follokommunene har nå mottatt 540 000 kroner fra staten som inngår i et ekstraordinært kommunalt næringsfond. Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo på tvers av regionen. 

Utbruddet av covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Som en del av krisepakke tre bevilget regjeringen 600 millioner kroner til kommunale næringsfond for å bidra til økt sysselsetting i kommunene. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.  

 

Follo-kommunene mottok til sammen 5,4 mill. kroner, og Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås har til sammen satt av 540.000 kroner som et ekstraordinært kommunalt næringsfond for hele Folloregionen. Faggruppen for næring i Follo står for forvaltningen av disse fellesmidlene.

 

Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo. Pengene kan blant annet brukes til bedrifter med tiltak som dekker hele Follo, destinasjonsutvikling i Follo og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter i Follo.

 

Tiltakene som støttes skal være til nytte for alle kommunene i Follo og det kan ikke være spisset mot en enkelt kommune. Det kan være f.eks. kompetansehevende tiltak for SMB, innovasjon og endring/omstilling i korona-tider, styrking av samarbeid, og annet innenfor næringsutvikling i Follo-kommunene.

 

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

 

Frist for å søke er 9. desember.

 

Link til søknadsportalen

.