Ski og Oppegård sier opp avtaler om interkommunalt samarbeid

Klikk for stort bilde Riktig for Nesodden å gjøre det samme, sier ordfører Truls Wickholm

 

Nesodden har en rekke samarbeidsavtaler med andre kommuner, såkalt interkommunalt samarbeid. I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski fra 1.1.2020 har de to kommunene valgt å trekke seg fra flere avtaler der også Nesodden inngår. Dette gjelder samarbeid knyttet til avtaler om lokalmedisinske senter, kontrollutvalgssekretariat, revisjon og Follo byggetilsyn.

 

Det er i dag svært usikkert hva som skjer videre med de enkelte avtalene nå når Oppegård og Ski formelt trer ut av samarbeidet etter 2019, sier ordfører Truls Wickholm. – Det viktigste for oss er å sikre at Nesoddens innbyggere fortsatt har et godt tilbud, ikke minst på helseområdet, og vi må unngå en uoversiktlig situasjon der vi sammen med de gjenværende kommunene blir sittende med økte forpliktelser. Det er derfor riktig for Nesodden kommune å kunne ha frihet til også å tre ut av avtalene når Oppegård og Ski gjør det, konkluderer Wickholm.  Han understreker samtidig at i oppsigelsestiden vil tilbudene for Nesoddingene være som før, og at eventuelle endringer ikke vil skje før i 2020.

 

Det er en oppsigelse av avtalene som gir kommunen størst handlingsrom, fordi man da står fritt både til å reforhandle avtalene og til å inngå nye interkommunale avtaler, eller til eventuelt å finne andre løsninger. For å sikre at oppsigelsesfrister blir overholdt bør det delegeres fullmakt til å si opp interkommunale avtaler dersom andre kommuner gjør tilsvarende. Det er viktig for å sikre at kommunen har handlefrihet til det beste for Nesoddens innbyggere, står det i saksfremlegget som legges frem i kveldens møte i Formannskapet.

 

Kommunestyret vil fatte endelig vedtak den 19. desember. Hvis de følger innstillingen vil kommunen da ha tiden frem til 31.12.19 til å finne nye løsninger.

Fant du det du lette etter?