– Sjøen er viktig for alle

Seks personer med koronaavstand står foran et kart. - Klikk for stort bildeMedlemmene i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune: Foran fra venstre: Cecilie Tolun Andersen, leder Berit Tidemann Rønning (AP), Hanne Pernille Ryel (R). Bak fra venstre: nestleder Per Helge Berg, Paul Simmons (SP) og Vidar Johansen. Ikke til stede: Brita Marie Wærri. Marius Morstøl Jenssen – Vi tar gjerne imot innspill fra befolkningen, hvis det er noe de vil vi skal ta opp, sier leder Berit T. Rønning i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.


Alle politiske saker som er av betydning for personer med funksjonsutfordringer, skal forelegges rådet, som også kan ta opp saker på eget initiativ.  

– Er det noe dere er spesielt opptatt av?


– Tilgjengelighet til friluftsområder er særdeles viktig for folkehelsen. Sjøen som rekreasjonssted er viktig når vi bor på en halvøy. Sjøen er viktig for alle, og da er det også viktig med tilgjengelighet for alle, sier hun.


– Hvordan er strendene tilrettelagt for personer med funksjonsutfordringer på Nesodden?


– Det finnes i dag to strender som har HC-parkering, HC-toalett og ramper som personer med funksjonsutfordringer kan bruke. Disse ligger på Prestekjær og Hellviktangen. Rampene er bra, så lenge de ikke er glatte på grunn av alger. I tillegg er det gjort mye bra på Fagerstrand. Nå ble det også satt av midler i kommunens budsjett til en badebinge - etter forslag fra oss. Det er vi stolte av å ha fått til! sier hun.


– Kan du fremheve noe som er tilrettelagt bra på Nesodden?


– Da vil jeg fremheve foreldredrevne Brattbakken. Det er utrolig positivt det Brattbakkens venner og kommunen får til. Der skal de i år satse på tilrettelagte skikurs og på para-alpint. Dette gjør at alle innbyggere får muligheter til å drive alpint på Nesodden. Jeg vil også fremheve Nesodden judoklubb. De har mange medlemmer med ulike funksjonsutfordringer. Noen har reist utenlands og deltatt i paralympics. De viser at det går an å satse på både bredde og elite for alle mennesker. Både med og uten funksjonsutfordringer. I tillegg kan jeg nevne at vi synes det var et flott engasjement og vilje blant innbyggere og politikere da Remontér brant ned. Det hersket ingen tvil om at dette skulle bygges opp igjen. Remontér er en bedrift der mange mennesker med varige eller midlertidige funksjonsutfordringer jobber. Det viser at det er vilje og evne, men også hjerterom blant innbyggerne og politikerne, sier hun.

 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune

Rådets mandat er å sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeid med politiske saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådet er lovpålagt etter kommuneloven. Medlemmene regnes som folkevalgte.


Rådet består av 7 medlemmer: 3 politikere og 4 brukerrepresentanter.
Leder Berit T. Rønning, tlf. nr. 988 66 677 eller e-post: berit.t.ronning@gmail.com


Lenke til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune 20192023 med navn på medlemmer og møtedatoer.

 

Badebinge i budsjettet

Midler til badebinge ble lagt inn i kommunebudsjettet for 2021, etter forslag fra Rådet for personer med med nedsatt funksjonsevne. Slik kan en badebinge se ut:

Flytebrygge med mann i rullestol, noen soler seg og barn med mer.  - Klikk for stort bildeEn badebinge består ofte av to flytebrygger, som forbindes av en bunn på 80 cm dybde. Den har også gjerde og grind. Badebingen er tilrettelagt for personer med funksjonsutfordringer, som bruker rullestol, rullator, krykker eller er dårlig til bens. Badebingen kan likevel brukes av alle.  Marinex as