Rus blant unge på Nesodden - viktig oppfordring fra kommunens forebyggende team

Skoleungdom ben - Klikk for stort bilde Ungdataresultatene 2019 slår fast at det er mye rus og tidlig alkoholdebut blant deler av Nesoddens unge. Dette understøttes av flere medieoppslag i det siste som beskriver situasjoner der mindreårige har vært beruset/ruset, og der det foregår salg og bruk av illegale rusmidler i skoletiden. I alle situasjonene kommunen kjenner til, har politiet blitt involvert.

 

 

 

 

 

 

 

Unge trenger voksne

Kommunen har et godt, tverrfaglig apparat som jobber rusforebyggende på mange arenaer, men er helt avhengig av et tett samarbeid med foreldre og foresatte for å snu den negative trenden.

 

Nesodden kommune er bekymret for den økende bruken av alkohol og ulovlige rusmidler blant våre unge. Skolene, ruskonsulenter og politiet arbeider sammen for å følge opp ungdommene og deres foresatte. Nesodden kommune slutter seg til politiet i Follos oppfordring til foreldre og foresatte om å være seg sitt ansvar bevisst nå som sommerferien er i gang.

Kommunens arbeid

Kommunen har et tverrfaglig samarbeid både internt og ut mot eksterne aktører som politi, frivilligheten, Nattravner med flere. Et viktig tiltak er foreldreprogrammet Utsett som gjennomføres systematisk i foreldremøter på alle skolene. Hovedbudskapet er hvordan foreldre og foresatte selv kan bidra til utsatt alkoholdebut blant de unge. Det er et faktum at ungdom som drikker seg beruset er mer utsatt for å bli eksponert for uønskede og skadelige hendelser.

 

Et annet tiltak er ruskontrakter som inngås med enkeltungdommer. Målet er at ungdommene skal komme seg ut av en mulig begynnende rusavhengighet. Ruskonsulentene i kommunen har hittil i år fulgt opp 22 ungdommer, med tilhørende foreldreveiledning.

 

Videre er det en rekke satsninger som det er verdt å merke seg. Nattravnene er nå aktive både nord og sør i bygda, og vi oppfordrer alle til å bli en del av denne forebyggende satsningen. Voksen tilstedeværelse gir økt trygghet for ungdom. Foreldreforum Nesodden er aktive og arrangerer jevnlig storforeldremøter med relevante temaer. Det er viktig å merke seg at politiet har opprettet en Nettpatrulje. Dette er en digital plattform der både ungdom og foreldre kan innhente informasjon, få svar på spørsmål og komme med tips. Facebook: politiet i Follo og Østfold - øst politidistrikt

 

Konkrete råd og tips
Som foreldre og foresatte er vi neppe til stede når ungdommen vår blir tilbudt alkohol eller andre rusmidler første gang. Vår oppgave er å ruste ungdommen til å ta fornuftige valg når tilbudet først kommer. Og da må vi være oss selv bevisste som rollemodeller.

 

Derfor vil Politiet og Nesodden kommune gjerne komme med følgende tips og råd til foresatte:

  • Vær tydelig på at det ikke er greit å drikke alkohol eller ruse seg på annen måte, men vær også tydelig på at det er greit å ringe/komme hjem hvis det likevel skulle gå galt.
  • Snakk med ungdommen om bruk av rusmidler.
  • Ha en åpen dialog med ungdommen og planlegg den kommende kvelden.
  • Snakk om hvor festen skal være og tilby kjøring/henting.
  • Snakk med andre foreldre slik at ungdommen opplever samme rammer.
  • Avtal tidspunkt for når ungdommen må være hjemme.
  • Meld deg som natteravn eller legg kveldsturen innom slik at det vises voksen tilstedeværelse.
  • Det er også lov å vise engasjement for hvordan andres ungdommer har det.
  • Vær edru og klar for å hente om det skulle være behov.

Sammen skaper vi det gode livet – og sammen klarer vi å snu den negative trenden når det gjelder alkohol og annen rus blant Nesoddens unge!

 

Nyttige telefonnumre:

Politiets operasjonssentral: 02800

Politiets nødnummer/øyeblikkelig hjelp: 112

Barnevernvakten i Follo:917 19 615

RUStelefonen: 915 08 588 (en anonym og offentlig informasjon og -veiledningstjeneste for hele Norge)

 

På vegne av Nesodden kommune

Tom Sammerud, Ungdom og fritid,

Thomas Haugen, Barn, unge og familie

Torill Lundquist, SLT-koordinator (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak)

Fant du det du lette etter?