Restriksjoner på hagevanning fra 27. april

Nesodden kommune innfører hver sommer vanningsrestriksjoner for å opprettholde tilstrekkelig vanntrykk i nettet. Det vanlige er at restriksjonene gjelder i tidsrommet 1. mai til 15. oktober, men det er nå en særlig sårbar situasjon med lite vann i vannkilden som gjør at restriksjonene gjelder allerede fra 27. april.

Det er dermed kun lov å vanne med håndholdt kanne. Vanning med slange, inkludert spredere og svetteslanger, er ikke tillatt. Nødvendig vask av flater på hus, terrasser, bil og liknende er tillatt. 

 

I tillegg til at det er lite vann i vannkilden, starter kommunen nå opp med å rehabilitere hovedvannledningen ved Håkonskastet og må benytte provisoriske ledninger mens rehabiliteringen foregår. Dette gjør oss ekstra sårbare i en periode.

 

Restriksjonene er nødvendige både for å sikre vann ved eventuelle branner, og for å sikre nok vann til alle abonnentene. Kommunen vil følge utviklingen nøye for å treffe de tiltak som er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig vannforsyning til alle. Kommunen vil også løpende vurdere situasjonen utover sommeren og se om det er mulig å lette på restriksjonene.

 

Hva kan du gjøre for å spare på vannet?

  • Reparer vannkraner ute/inne som drypper og toaletter som renner. En kran som står og drypper forbruker mellom 7 og 30 m³ i året, mens et toalett som står og renner kan forbruke hele 400 m³ i året. Til sammenlikning bruker en person ca. 50 m³ vann i året.
  • Bruk sparedusj.
  • Fyll oppvaskmaskinen helt før du setter på.
  • Samle opp regnvann til vanning av blomster og planter.

 

Vi oppfordrer alle til å lojalt overholde vanningsrestriksjonene!