Remontér-brannen: Midlertidige løsninger på plass

Klikk for stort bildeDet har vært intens møte- og planleggingsvirksomhet etter brannen i Remontérs lokaler 29. november, og i dag kl. 14 var ansatte invitert til informasjonsmøte på Ekelund seniorsenter. De av de ansatte som bor i heldøgnsbemannede boliger, blir ivaretatt på ODA (opplæring, dag og aktivitetssenteret) i regi av Miljøtjenesten.

På møtet fikk de bl.a. vite at ledelsen i Remontér, sammen med kommunen, har sett på ulike løsninger for midlertidig drift i påvente av at permanente løsninger blir funnet. Vestkanten på Tosletta fremstår som et godt midlertidig lokale, og det er allerede søkt om godkjenning fra Arbeidstilsynet. Hvis søknaden går gjennom vil det kun ta få dager før man er i gang. Remontér får også disponere et lokale på Nesodden videregående skole fram til skolestart i januar. Der vil man være i gang med arbeidet allerede fra mandag. Det er også planer om å samarbeide med Østeråt om et midlertidig snekkerverksted for 4-5 ansatte.

 

-Remontér gjør en utrolig viktig jobb med å tilby permanente arbeidsplasser, samtidig som de også hjelper folk ut i arbeidslivet, sier ordfører Truls Wickholm. - Det er grunn til å være stolte av hvordan hele Nesodden har håndtert denne vanskelige situasjonen, og ikke minst har Remontérs ledelse og ansatte gått på med krom rygg. Folk på Nesodden har også sluttet opp og vist stor velvilje og sympati.

 

Klikk for stort bildeFra venstre Anne-Lise Hilmen, Truls Wickholm, Wenche Folberg og Stig Berntsen. Daglig leder Stig Berntsen i Remontér, og nestleder i styret Anne-Lise Hilmen, hadde torsdag ettermiddag et møte med ordføreren og kommunedirektør Wenche Folberg. Der oppsummerte de arbeidet så langt og diskuterte ulike løsninger. Etter møtet uttrykte Berntsen stor tilfredshet over den støtten de har fått. – Samarbeidet med kommunen og de andre aktørene som har bistått oss i denne situasjonen har vært utmerket, og uten dette hadde vi garantert ikke vært klar med de midlertidige løsningene så raskt.