Informasjon om koronavirus i Nesodden kommune

Regler og anbefalinger knyttet til private sammenkomster og arrangementer på offentlig sted

Klikk for stort bildeReglene for sammenkomster og arrangementer har endret seg noe gjennom perioden med korona-pandemien. Dette er en oppdatert gjennomgang av gjeldende regler per 24. juni 2020. 

Private sammenkomster (treff i privat regi, innendørs eller utendørs):

  • Maksimalt antall er 20 personer.
  • Alle må holde minst en meters avstand.
  • Syke personer (forkjølelse/luftveissymptomer) må ikke delta.
  • Viktig med god håndhygiene.
  • Vertskapet må ha kontaktinformasjon til alle som er tilstede, slik at de kan kontaktes i ettertid.

 

Arrangementer på offentlig sted (lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut):

  • Maksimalt antall er 200 personer (ansatte og arrangør er ikke medregnet)..
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

 

  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
  • De som gjennomfører arrangementer skal følge gjeldende smittevernregler.

 

Se FHIs veildening for gjennomføring av arrangemeter.