Råd til deg som vil mate fugler

Mange synes det er hyggelig å mate duer, måker eller andre fugler i hagen, i parker og friområder. Dette kan føre til sjenanse og ulemper for naboer og omgivelsene. Ved å følge veiledningen og rådene fra kommunelegen  gjør du en viktig jobb både for fuglene, miljøet og menneskene i nærområdet.

En gapende måke i nærbilde - Klikk for stort bildeDet er viktig å bruke sunn fornuft ved mating av måker Peter F. Wolf (Unsplash)

Ekskrementer, støy og smitte

Omfattende mating i et begrenset geografisk område kan føre til høye konsentrasjoner av fugler, noe som kan skape problemer i form av sykdomsspredning både, mellom fuglene og fra fugl til mennesker. Naboer kan oppleve fugleskrik som støyplage og tilgrising av uteområder kan bli utrivelig. Både fuglene og deres ekskrementer kan føre med seg sykdommer som kan smitte til mennesker, selv om det er sjelden. Fugleinfluensa og fuglemidd er eksempler på dette. Småfugler som samles på fuglebrett, kan være en kilde til Salmonellainfeksjon ved at både fuglene selv, og bakken under som forurenses av fugleavføring, kan inneholde disse bakteriene. Unngå å etablere fôringsplasser for fugl i nærheten av der små barn leker.

 

Skadedyr

Erfaringsmessig vil mating av fugler ofte tiltrekke seg skadedyr som mus og rotter. Brød, korn og annen fuglemat som blir liggende igjen på bakken er festmåltid for gnagere. Stabil tilgang til mat i et område kan føre til at skadedyr etablerer seg i nærheten av matkilden. Det er ikke ønskelig at skadedyr som rotter etablerer seg i nabolag og rundt bebyggelse. Huseier/beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Hvis forekomsten tilsier det, har man plikt til å sette i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyrene. (Forskrift om skadedyrbekjempelse)

 

Råd fra kommunelegen

Ved å følge disse rådene fra gjør du en god jobb både for fuglene, miljøet og menneskene i nærområdet:

  • Begrens omfanget av matingen og ikke overdriv mengden mat som legges ut.
  • Bruk egnede fôrinnretninger som er beregnet for småfugl, som hindrer søl. Kokosnøtter, fett og meiseboller er bra. De varer lenger og gir lite avfall.
  • Unngå å gi fugler mat på bakken eller på fuglebrett. Rotter er flinke klatrere og kan komme seg opp på fuglebrettet.
  • Grundig renhold reduserer faren for smitte. Frøskall fra solsikke og annet matavfall må legges i grønn matavfallspose eller rottesikker kompostbeholder.
  • Ved observasjon av skadedyr som mus og rotter, bør fuglematingen avsluttes inntil skadedyrproblemet er løst.