Planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for kulturminneplan for Nesodden

severdighetsskilt_-_brunt_18070_995s9a - Klikk for stort bilde

 


I henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 vedtok Kultur- og miljøutvalget den 11.06.2018 å legge planprogram samt varsel om oppstart av planarbeid, ut på offentlig ettersyn/høring i seks uker.

Planens formål
Planen vil gi grunnlag for kulturminneforvaltning, som vil sikre rom for både bevaring og bruk. Planen skal systematisere innsamlet materiale om kulturminner. Innsamlet materiale skal systematiseres etter tidsepoker, temaer eller geografiske områder.

 

Link til saken med alle plandokumenter

 

Innspill til høringen

Forslaget er lagt ut på Nesodden kommunesenter -Tangenten, Kongleveien 2, og på kommunens nettsider under HØRING/KUNNGJØRING i tiden 05.07.2018 til 14.09.2018. Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 18/66 og sendes skriftelig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 14.09.2018.

 

Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til plan- og teknikkutvalget. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til plan- og teknikkutvalget.

 

Fant du det du lette etter?