Planlegging av legevakt på Nesodden er i rute

Klikk for stort bildePlanleggingen av legevakt på Nesodden er godt i gang og i rute til oppstarten 1. januar 2021. Sammen med konsulentbyrået Agenda Kaupang har kommunen sett på ulike måter å organisere driften på, og alternativene ble presentert for formannskapet i møtet 27. november.

Hovedkonklusjonen i utredningen er at den mest hensiktsmessige løsningen er å plassere legevakten på Nesoddtunet, og at legevakten bør være åpen kveld/natt samt holde døgnåpent i helger og på helligdager. Formannskapet vil på nyåret behandle saken .

 

Ut 2020 skal Nesodden få levert tjenesten på Ski, i samme bygg som nå, av Nordre Follo kommune.

 

Her kan du se kommunalsjef Anita Nilsen presentere utredningen for formannskapet.