Oversikt over de nye koronareglene gjeldende fra 28. oktober

For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innførte regjeringen med virkning fra onsdag 28. oktober nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode. Samtidig har også Oslo innført egne tiltak.

Nesodden kommune er forpliktet til å følge opp de nasjonale tiltakene, men har også et eget ansvar for å vurdere om det er behov for å innføre strengere tiltak enn de nasjonale. Slike tiltak må være begrunnet i lokale  hensyn knyttet til arbeidet med smittebegrensning. På møtet i Nesodden kommunes kriseledelse 27. oktober ble derfor både de nasjonale tiltak og anbefalinger gjennomgått, sammen med de råd og tiltak Oslo vil innføre. Oslo er viktig fordi det nå er mye smitte i byen, og fordi svært mange pendler mellom Nesodden og Oslo.

 

Disse nasjonale rådene og påbudene gjelder nå på Nesodden:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. 
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer. Avstandskravet gjelder for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole.
 • Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

 

Disse rådene og påbudene er innført av kriseledelsen i Nesodden kommune:  

 • Det er påbudt å ha med seg munnbind når man reiser kollektivt på Nesodden og til/fra Nesodden og å bruke munnbind når du ikke kan holde en meter avstand til andre.
 • Det anbefales å bruke munnbind innendørs på offentlig sted i alle situasjoner det det ikke går an å holde en meters avstand. Dette gjelder også i butikker og på serveringssteder.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere. Det er altså ikke lov med flere enn 50  selv om deltakerne har faste plasser.
 • Det anbefales bruk av hjemmekontor for alle som har praktisk mulighet for det.

 

Regler for utenlandske arbeidstakere fra «røde land»:

 • Fra 31. oktober har arbeidstakere fra "røde land" en karantene på 10 døgn. Endringen har ikke tilbakevendende kraft.
 • «Røde land» er land med mer enn 150 smittede per 100 000 personer over 14 dager. Dersom mer enn 4 prosent i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000 personer
 • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak, men reglene skjerpes fra 28. oktober:
  • Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.
  • Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.  Endringene har ikke tilbakevirkende kraft. 
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer. 

 

Se også kommuneoverlege Liv Hagen og ordfører Truls Wickholm orientere om de nye rådene.

 

Her finner du nyttig informasjon om korona: