Ordfører har i dag signert kjøpsavtale

Kjøpsavtale er signert på 9 brygger som har vært i
NBDS ‘s eie. Bryggene fungerer i dag som anløpssteder for båttrafikk- rutebåter, annen nyttetrafikk og fritidsbåter.