Oppgradering av Fundingrudveien

Fundingrudveien skal oppgraderes, og veiarbeidet starter mandag 10. august. Etter planen vil arbeidene pågå i ca. seks uker.

Veien vil i denne perioden være stengt for gjennomkjøring i ukedagene. Innkjøring vil da være via Midtveien. Det blir etablert en alternativ trase for adkomst til Kjendsliveien. I helgene vil det være fri ferdsel. Strekningen vil i hele perioden være åpen for gående og syklende. 

 

Bakgrunnen for arbeidene er at Fundingrudveien er i dårlig forfatning og har betydelige utfordringer knyttet til bæreevne og manglende drenering.

 

Entreprenør er Haug AS, og arbeidet finansieres av midler fra kommunale og statlige tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen.

 

Mer informasjon  vil bli gitt underveis i prosjektet.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Driftsleder Roger Taaje, mobil: 928 41 600

E-post: Samferdsel@nesodden.kommune.no

 

Tom Haug, mobil: 906 72 150

E-post: tom@haug-as.no