Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Ønsker du å gjøre en innsats for flyktninger på Nesodden?

Jordklode med mennesker i mange farger rundt, hånd i midten - illustrasjon - Klikk for stort bilde IstockPhoto

Vi opplever at det er et stort engasjement for å hjelpe flyktninger! Nesodden Frivilligsentral samarbeider med kommunens virksomhet «Integrering og mangfold» (som består av avdelingene Flyktningtjenesten, Introsenteret og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger). Vi ønsker å starte gode aktiviteter for nesoddinger, denne gangen med spesielt fokus på bosatte flyktninger.

Nesodden frivilligsentral logo - Klikk for stort bilde

Denne registreringen er ment som et verktøy for å kunne starte opp riktig sted og bevege oss i riktig retning.

 

Registreringen kan sendes Nesodden Frivilligsentral post@nesodden.frivilligsentral.no eller leveres i Infosenteret i Tangenten - så tar vi kontakt med deg.

 

  • Navn:
  • Telefon:
  • Epost:
  • Din alder:
  • Litt om deg selv:
  • Hvilke aktiviteter kan du tenke deg å gjøre:
  • Andre ideer for innsats:
  • Når er du tilgjengelig:
  • Har du andre innspill:

 

Vi takker for ditt engasjement og ser fram til videre godt samarbeid!

 

Vi planlegger å starte en månedlig møteplass på Tangenten torsdager - mer informasjon kommer :)

Integrering av innvandrere

Nesodden frivilligsentral