Offentlig ettersyn av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 29.09.2021, å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046, på offentlig ettersyn/høring. Planen gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling. Det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen skal i tillegg legges til grunn og reflekteres i alle kommunens delplaner og temaplaner, og den er retningsgivende for hvordan kommunens arealer forvaltes i kommuneplanens arealdel.

 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel

 

Formannskapets behandling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel

 

Link til saksdokumenter, inkludert merknadsbehandling

 

Medvirkning

 

Skriftlige innspill

Om du har innspill til forslaget til planprogram, ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planprogrammet merkes med vår referanse i saken: «21/1090», og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.

Frist for å sende innspill er 19.11.2021