Nye omsorgsboliger på Skoklefall under bygging

Klikk for stort bildeKommunen er godt i gang med byggingen av omsorgsboliger i Hellvikskogsvei 26 og 28. Boligene blir overtatt av Nesodden kommune 16.april 2020. Noe tid vil så bli brukt før innflytting av nye beboere vil finne sted.

 

Bygget i nr. 26 vil romme 15 vanlige omsorgsboliger, det andre vil ha 28 omsorgsboliger for demente. 

 

Det er Skoklefall omsorgsboliger del 2 og 3 som nå er under bygging av Asker Entreprenør AS. Byggene, parkering og adkomstvei skal etableres som en forlengelse av Dag- og aktivitetssenteret og omsorgsboligene som i dag holder til i Hellvikskogsvei 22 og 24.

Entreprenøren har satt opp to kameraer på byggeplassen som tar bilder hvert 10. minutt på dagtid. Det gjør at alle kan følge hvordan arbeidet skrider frem og bygningene tar form i Hellvikskogsvei 26 og Hellviksskogsvei 28.

 

Asker Entreprenør AS har kommet med følgende informasjon til naboene.