Nye grupper anbefales oppfriskningsdose

Daniel Schludi Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen for flere nye grupper.

De som nå kan få oppfriskningsdose er:

 • Personer som er 65 år og eldre. Oppfriskningsdose kan tas tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  
 • Aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 • Alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester får oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Alle under 65 år skal ta med dokumentasjon på at de tilhører en av risikogruppene.

 

Personer 18-64

Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Oppfriskningsdose kan tas tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

 

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.


De som ble prioritert på grunn av underliggende medisinsk risiko ved første vaksinedose, er de som får tilbud nå. Alle under 65 år skal ta med dokumentasjon på at de tilhører en av risikogruppene. Det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få oppfriskningsdose. Du skal vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor ditt navn kommer frem.


Her kan du bestille time digitalt Nesodden kommune (difi.no).


Hvis du opplever at det ikke er ledige timer på nettbestillingen - forsøk igjen senere. Det legges ut nye timer fortløpende. Trenger du hjelp til å bestille time til koronavaksine, ring vaksinetelefonen 940 01 021. Vaksinetelefonen er betjent tirsdager og torsdager mellom kl. 09.00-15.00  Øvrige dager og helligdager er telefonen stengt.

 

 

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose. Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.


Foreldrene kan bestille time for ungdommen digitalt Nesodden kommune (difi.no), eller på vaksinetelefonen 940 01 021. Vaksinetelefonen er betjent tirsdager og torsdager mellom kl. 09.00-15.00  Øvrige dager og helligdager er telefonen stengt.

 

 

Oppfriskningsdose til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester får oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
 

Du bestille time digitalt her  Nesodden kommune (difi.no), eller på vaksinetelefonen 940 01 021.


Vaksinetelefonen er betjent tirsdager og torsdager mellom kl. 09.00-15.00 


Øvrige dager og helligdager er telefonen stengt.

 

Alt om koronavaksineringen finnes her