Ny skolestruktur - husk høringsfristen for onsdag 24. april

Kommunens prosjektgruppe for ny skolestruktur har utarbeidet saken som nå ligger til høring. Den skolefaglige kompetansen er ivaretatt av prosjektleder Ingrid Kringlebotn, skolefaglig rådgiver i kommunen, og Trude Nes fra Utdanningsforbundet. Erik Eidem fra kommunens eiendomsavdeling inngår også i prosjektgruppen.

Arbeidet bygger på blant annet idedugnad, møter med rektorene, møter med skole- og oppvekstutvalget, medvirkningsmøter, forskning, rapporter og erfaringer fra andre kommuner. Arealstudien er gjort av arkitektfirmaet Common Ground.

 

Høringsfristen har vært på fem og en halv uke, og i høringsperioden har det vært avholdt to informasjonsmøter i regi av kommunen, ett på Fagerstrand og ett på Tangen. Saken er også tatt opp i møte med det kommunale foreldreutvalget, for å sikre at de kommer med en høringsuttalelse.

 

Høringsfristen for saken om skolestruktur er onsdag 24. april. Innspillene som da har kommet inn vil bli behandlet av prosjektgruppen. I etterkant av dette kommer rådmannen med sin innstilling som skal behandles politisk i juni.  

 

Mulighetsstudien om ulike skolestrukturalternativer er et svar på vedtak fattet i kommunestyret i desember 2017.

 

Her kan du laste ned arealstudien Ny skolestruktur Nesodden kommune (PDF, 19 MB) utført av arkitektfirmaet Common Ground på oppdrag fra Nesodden kommune, og rapporten Vurdering av ny skolestruktur Nesodden (PDF, 2 MB)