Nesoddens skoler på rødt nivå - barnehagene på forsterket gult nivå med reduserte åpningstider

Klikk for stort bildeI dag, torsdag 8. april, ble det avholdt et møte mellom Statsforvalteren i Viken, FHI, Helsedirektoratet og alle kommunene i Viken. Møtet ble holdt i forkant av at regjeringen fredag ettermiddag skal kunngjøre hvilke regler og anbefalinger som vil gjelde når dagens forskriftsfestede regler for Viken løper ut 11. april.

Etter møter med FHI, og etter orienteringer med nabokommunene i Viken, har kriseledelsen i Nesodden kommune besluttet følgende:

  • Barnehagene vil ha forsterket gult nivå fra og med mandag 12. april og til og med fredag 23. april. I denne perioden vil barnehagene ha reduserte åpningstider (kl. 8.00-kl.16.00). Barn med foresatte i samfunnskritiske stillinger, og barn med særskilte behov, vil etter avtale med barnehagen kunne benytte barnehagens ordinære åpningstider.
  • Barne- og ungdomsskolene vil ha rødt nivå fra og med mandag 12. april og til og med fredag 16. april. Torsdag 15. april gjøres det en vurdering av om rødt nivå skal videreføres.
  • Nesodden vgs. vil ha rødt nivå fra og med mandag 12. april og til og med fredag 23. april.