Nesodden med gode resultater på nasjonale prøver!

Nå foreligger resultatene fra årets nasjonale prøver, og spesielt 5. trinn har det vært en positiv utvikling.  Innenfor områdene lesing, regning og engelsk ligger årets resultater litt over landsgjennomsnittet, mens de i fjor lå litt under. På 9.trinn var det også svært positive resultat på de nasjonale prøvene i lesing, der nivået lå godt over det nasjonale gjennomsnittet.

De nasjonale prøvene er obligatoriske for 5., 8. og 9. trinn, og har blitt gjennomført i den norske grunnskolen siden 2004. Prøvene gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. – Disse årlige prøvene er viktige, fordi det gir skolene noe å samle seg rundt, sier Ronny Trogstad, kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst på Nesodden. – Målingene gir oss også noe å strekke oss etter, og vi bruker resultatene aktivt for hele tiden å videreutvikle oss.  

Fant du det du lette etter?