Nesodden kommune trenger mannlige meddommere - meld din interesse her!

Klikk for stort bildeNesodden kommune trenger flere mannlige meddommere for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

Det skal velges meddommere til Follo Tingrett og til Borgarting lagmannsrett. Til Tingretten skal det velges 84 meddommere, 42 kvinner og 42 menn. Til Lagmannsretten skal det velges 74 meddommere, 37 kvinner og 37 menn. I tillegg skal det velges 8 skjønnsmedlemmer og 6 meddommere til jordskifteretten.

 

Har du spørsmål?

Les mer på https://www.domstol.no/meddommere/
Du kan også ta kontakt med oss på e-post: politisk.sekretariat@nesodden.kommune.no

 

Vil du bli meddommer?

Registrer din søknad ved å fylle ut skjemaet under.
Domstolloven stiller krav om at de som velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.

 

Bli meddommer