Nesodden kommune støtter ICAN Cities appeal

Koordinator for ICAN Norge, Tuva Widskjold, overrekker diplom til ordfører Truls Wickholm. Stein Bjørnbekk ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en global organisasjon som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse myndighetene til forhandle om å forby atomvåpen. ICAN ble lansert i 2007 og teller 468 partnerorganisasjoner i 101 land.

 

ICAN Cities Appeal er en appell til byer og kommuner om å støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen. I appellen står det blant annet at "Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen."

 

Nesodden har tilsluttet seg appellen, og under kommunestyremøtet 22. januar fikk kommunen utdelt et diplom fra Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge, som bevis på at kommunen støtter et forbud mot atomvåpen. Initiativet om at Nesodden skulle slutte seg til ICAN Cities appeal kom i en interpellasjon fra Geir Christensen i Rødt i mai 2019, og et samstemt kommunestyre vedtok forslaget.