Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Nesodden kommune anker ikke dom i Follo tingrett

Klikk for stort bildeFormannskapet i Nesodden kommune behandlet 7. november dom i Follo tingrett av 24. oktober 2019. Saken gjaldt et søksmål fra en tidligere ansatt i kommunen, og formannskapet besluttet at dommen ikke skal ankes.

I det enstemmige vedtaket fra Nesodden kommunes formannskap heter det blant annet:

 

Nesodden kommune anker ikke Follo tingretts dom av 24.10.2019. I vurderingen av en anke har kommunen valgt å legge vekt på belastningen en ny sak vil innebære for saksøker, og arbeidsmiljøet for øvrig. Nesodden kommune mener samtidig at saken er mer kompleks en det som kommer frem i dommen.

 

Kommunen har hele veien verdsatt at arbeidstakeren har tatt opp forhold som det har vært viktig at kommunens ledelse har fått kjennskap til og har kunnet rette opp i. Kommunen er opptatt av at kritikkverdige forhold også i framtiden blir varslet slik at de kan rettes.