Næringslivsdagen i Follo

Torsdag 3. november gikk Næringslivsdagen av stabelen i Kolben kulturhus på Kolbotn. Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan åpnet dagen og deretter talte næringsminister Jan Christian Vestre for en fullsatt sal.

Imponert næringsminister

Næringsministeren uttalte at han var imponert over skaperkraften i vår region. - Vi skal igjennom en stor omstilling i norsk økonomi som vi alle må forholde oss til, som gjør at vi må jobbe smartere og bedre, og utnytte ressursene mer effektivt.

 

Det grønne skiftet

Vestre fremhevet betydningen av endringsvilje og fokus på bærekraft i en turbulent tid. - Vi må ta ansvar sammen for at den ene kloden vi har overlates til neste generasjon i bedre forfatning enn vi overtok den i, oppfordret ministeren.

 

Videre sto en rekke spennende foredrag på programmet. Ole Petter Nyhaug fra Opinion holdt et innlegg om forbrukertrender og forbrukeradferd i endring. Andre temaer var "Utvikling og omstilling i turbulente tider" og "Kompetanse på Campus Ås - hvordan kan studenter hjelpe næringslivet i Follo?".  


Dialog og samarbeid

- Flott at ministeren tok seg tid til å komme, sier Nesoddens næringsrådgiver Odd Fylling. - Dialog og samhandling blir enda viktigere fremover og det er nyttig at vi som jobber med næringsutvikling kan samles og få inspirasjon, kunnskapspåfyll og knytte kontakter. - Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra deltakerne om at dette var et vellykket arrangement.

 

Nesoddens ordfører Cathrine Kjenner Forsland var også godt fornøyd med dagen. - Inspirerende, og jeg møtte mange spennende næringsdrivende og gründere med masse ideer og skaperkraft. - Dette er viktig for nettverksbygging, erfaringsutveksling og synliggjøring. - Næring er viktig for lokalsamfunnet vårt og at verdiskaping skjer lokalt, er avgjørende for en levende kommune, sier ordføreren.