Nå kan du søke om aktivitetskort for høstsemesteret 2023

 

Hva er aktivitetskort?

Aktivitetskort er en støtteordning for familier bosatt på Nesodden som trenger økonomisk bistand for at barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Barn og unge som får innvilget aktivitetskortet får støtte til en aktivitet opp til kr. 2000 per semester. 

Flere barn og unge skal få muligheter

Målet med aktivitetskortet er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.
 

Hvem kan søke om aktivitetskort?

Målgruppen for ordningen er barn og unge mellom 5 og 19 år med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode. 

 

Slik søker du

Søknader blir behandlet fortløpende. Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler å sende inn søknad så snart som mulig for at du skal å få mest mulig utbytte av tilbudet. Du søker for et semester om gangen. Pengene vil ikke bli utbetalt til søkeren, men går direkte til den organisasjonen som arrangerer fritidstilbudet.


Du søker ved å sende en epost til anna.sandbaek@nesodden.kommune.no med en kort forklaring på hvorfor du trenger aktivitetskort med navn og adresse på barnet og hvilken aktivitet man ønsker.