Nå kan du søke barnehageplass

Det er tiden for å søke om barnehageplass. Fristen er 1. mars.

Barn som fyller 1 år innen 31. august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august samme år.

 

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år. Private barnehager har egne vedtekter og opptakskriterier.

 

Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars.

 

Saksbehandling til hovedopptaket starter 2. mars. Det vil derfor i perioden 2. mars til 1. mai ikke være mulig å endre på søknadene som allerede er innsendt.

 


Du får svar innen utgangen av april

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut i flere puljer. Alle med rett til barnehageplass får svar innen utgangen av april. Tilbudet sendes til digital postkasse med SvarUt og vil komme i for eks. Digipost, e-Boks.

 

De som ikke har aktivert en digital postkasse, vil få tilbudet sendt i brev. Har du derimot aktivert en digital postkasse en gang, men ikke tatt den i bruk, vil tilbudet likevel komme inn i denne. Det vil da ikke produseres brev, så sjekk om du har en digital postkasse.

 

Dersom det er mulig tildeles barnet ditt plass i en av de barnehagene du har søkt. Er det ikke ledig plass, vil barn med lovfestet rett til plass få tilbud i en annen barnehage i kommunen hvis du har søkt innen søknadsfristen. Når barnet ditt får tilbud om barnehageplass, har Nesodden kommune oppfylt den lovfestede retten.

 

Tilbud må besvares

Tilbud om barnehageplass må besvares i oppvekstportalen enten du ønsker plassen eller ikke. Svarer du ikke innen fristen, strykes barnet ditt fra søkerlisten til barnehageplass i Nesodden kommune. Dersom du fortsatt ønsker plass, må du da sende inn en ny søknad.

 

Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass eller endring av barnehageplass, blir behandlet ved supplerende opptak i henhold til fastsatte vedtekter og opptakskriterier.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nesodden kommune v/barnehagekonsulent Heidi Larsen: heidi.larsen@nesodden.kommune.no

 

Her kan du søke barnehageplass