Nå kan du nominere kandidater til kommunens prisutdeling

I slutten av november vil Nesodden kommune, sammen med Nesodden Folkeopplysningsråd, dele ut prisene «Årets kulturpris», «Årets idrettspris», «Årets nesodding» og «Tilgjengelighetsprisen».

Allerede nå kan du nominere kandidater!

Nesodden kommune ønsker å være en støttespiller for lokalsamfunnet når det gjelder frivillighet, kultur-, idretts- og organisasjonsliv. Prisene «Årets kulturpris», «Årets idrettspris» og «Årets nesodding» gis til lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte.

 

Tilgjengelighetsprisen retter fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune. Prisen deles ut til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På den måten ønsker man at prisen vil bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer, og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.

 

Stimulere til lokal frivillighet, engasjement og fellesskap

Har du noen i tankene som du tenker at bør få en utmerkelse for sin innsats, kan du nå sende inn dine forslag! Både enkeltpersoner, lag og foreninger kan komme med forslag.

 

Send oss ditt forslag!

Fyll ut skjema under for å nominere din kandidat, fristen er 1. november 2023 kl. 24.00. 

Nominasjon - Årets kulturpris

Nominasjon - Årets idrettspris

Nominasjon - Årets nesodding

Nominasjon - Tilgjengelighetsprisen