Nå kan det bli servering på Tangen brygge til sommeren!

Løvetann.  - Klikk for stort bilde

Formannskapet i Nesodden har valgt leietaker til Signalentomta:

I møte 15.3 vedtok man å tilby Dag Tjersland å leie Signalentomta. Vedtaket er begrunnet i at søknaden fra tilbyderen er helhetlig og solid og møter samtlige krav kommunen har satt til utvelgelse av leietaker/samarbeidspartner.

Avgjørelsen ble tatt på grunnlag av forslag fra en tverrpolitisk ad hoc-komite, opprettet av kommunestyret 14. desember.


Komiteens oppgave er «å arbeide fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3-5 år.»

 

Komiteen har hatt 9 møter i tidsrommet 18.1 -15.3, og har lagt opp det løpet som er fulgt for å håndtere innspill rundt Signalentomta. De fem medlemmene har vært enige om framgangsmåte for å løse sitt oppdrag, har lagt vekt på likebehandling, og har foreslått en tilbyder som møter kommunens krav til en fremtidig leietaker: Leieperiode på inntil 5 år med muligheter (men ikke garanti) for forlengelse, sommerservering fra 2017, økonomisk soliditet og gjennomføringsevne, helårsdrift, og oppfyllelse av reguleringsbestemmelsene.

 

Vedtaket ble fattet mot 2 stemmer (SV, R). Avgjørelsen er anket til kommunestyret 22.3, som dermed fatter endelig vedtak i saken. (Mindretallsanke, R)

Fant du det du lette etter?