Ministeren med gladmelding om strømstøtte

Olje- og energiminister Terje Aasland sammen med Nesoddens ordfører Cathrine Kjenner Forsland. Nesodden kommune/Torbjørn Andersen

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkte Nesodden 18. januar. Han kom med en hyggelig melding til Nesoddens innbyggere i strømstøttesaken.

Under ministerens møte med Nesoddens ordfører, Cathrine Kjenner Forsland, og innbyggere i Skoklefall ungdomshus kom den hyggelige beskjeden: Det foreslås nå at flere inkluderes i strømstøtteordningen.

 

- Det har vært en diskusjon gjennom lang tid om hvordan strømstøtten skal innrettes. Diskusjonen er tatt opp av ordføreren på Nesodden, Cathrine Kjenner Forsland, og handler om at flere ikke har kommet inn under strømstøtteordningen fordi boligen de bor i kun er regulert til fritidsbolig. Det er jo mennesker og familier som bor permanent i en fritidsbolig, og har dette som sin permanente bolig, sa olje- og energiminister Terje Aasland.

 

Regjeringen har jobbet med å justere strømstøtteordningen.

 

- Vi har jobbet med dette temaet blant annet fordi ordfører på Nesodden har gjort oss oppmerksomme på problemstillingen, sa Aasland.

 

Dette skriver Regjeringen på sine sider i pressemeldingen: For nye nettkunder som blir omfattet av strømstøtteordningen vil utbetalingen gjelde fra 1. januar 2023. Regjeringen foreslår med dette en utvidelse av strømstøtteordningen slik at den også omfatter husstander som bor permanent i fritidsbolig.
 


Justeringen i strømstøtteordningen gjelder nettkunder som har fritidsbolig som sin eneste bolig, og som er bostedsregistrert på nåværende adresse fra senest 16. desember 2021. 
 

Ifølge pressemeldingen på Regjeringens sider må nettkundene selv melde fra til nettselskapet for å få strømstøtte. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi dette videre til nettselskapet.
 

Jobben med å endre strømstøtteordningen har ikke vært enkel.


- Det har ikke vært en enkel løsning å finne. Å bruke plan- og bygningsloven for å identifisere hvem som skal ha støtte har vist seg vanskelig. Vi har vært veldig redde for å lage ordninger som gjør at enkelte kan utnytte støtteordningen til annet enn primærboliger, sa Terje Aasland på Nesodden 18. januar.

 

Her kan du lese hele pressemeldingen til Regjeringen (Regjeringen.no)

 

Nedenfor kan du se bildegalleri fra Terje Aaslands besøk på Nesodden