Lokal forskrift om arrangementer og bruk av munnbind

Onsdag kveld vedtok formannskapet på Nesodden et midlertidig påbud om at reisende skal bruke munnbind i kollektivtransporten når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende. Formannskapet vedtok samtidig et midlertidig forbud mot at mer enn 50 personer samles til offentlige arrangementer innendørs hvis det ikke er faste seteplasseringer.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke er i stand til å bruke munnbind. Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust. Vedtaket kommer etter økt smittetrykk i Oslo som gjorde at Oslos byråd den 28. september innførte et munnbind-påbud for kollektivtrafikken i Oslo. Påbudet gjelder også for Nesoddbåten.

 

Selv om det nå blir et forbud mot at mer enn 50 personer kan samles til offentlige arrangementer innendørs uten faste seteplasseringer, vil det være tillatt med offentlige arrangementer innendørs for inntil 200 personer når det er fast seteplassering. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet, og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig. Utendørs vil det fortsatt være tillatt med arrangementer for inntil 200 personer, også når det er uten fast seteplassering. Tiltaket er i samsvar med kommuneoverlegens anbefaling.

 

Her kan du lese lokal forskrift vedtatt av formannskapet 30.10..2020